2024 Yılı Harcırah Tutarları
2024 Yılı Harcırah Tutarları

2024 Yılı Harcırah Tutarları

Sigortalı çalışanların, görev yerlerinin geçici olarak değiştirilmesi veya görev bölgelerinin değiştirilmesi nedeniyle oluşan yol harcamaları, gündelikler ve yer değiştirme masrafları için yapılan ödemeler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen yol masrafını ifade eder. Bu tür yolluk ödemeleri, işveren tarafından sigortalılara bireysel iş sözleşmeleri veya toplu sözleşmeler temelinde, geçici görevler kapsamında farklı yerlere gönderilme veya görev yerinin değiştirilmesi durumlarında yapılan ödemeleri içerir. Bu ödemeler, sigortalıların prime esas kazancına dahil edilmez ve dolayısıyla sigorta primine tabi tutulmaz.

İşverenler tarafından personeline yapılan harcırah ödemeleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesine göre ücret olarak değerlendirilir. Ancak, bu ödemeler, aynı kanunun 24. maddesi kapsamında belirlenen belli limitler dahilinde gelir vergisinden istisna edilir. İstisna tutarının üzerinde yapılan ödemeler için ise gelir vergisi kesintisi yapılır.

Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat gibi hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmemesi durumunda cari hesaplara nakledilmesi veya emir ve havalelere tediye edilmesi Binde 7,59 oranında damga vergisine tabidir.

Harcırah ödemeleri, geçici görev yolluklarında harcırah miktarının önceden belirlenememesi durumunda, görev öncesi personeli karşılayacak miktarda para avans olarak verilebilir. Bu nedenle Harcırah Kanunu’na tabi olan ve olmayan kurumlar, görev sonrasında personelin alacağı harcırah tutarından mahsup edilmek üzere görev öncesinde avans ödemesi yapabilirler.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, avans ödemelerinden de kesinti yapmakla yükümlüdürler. Ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesi kapsamında istisna olarak ödenen harcırah avansları üzerinden 94/1. maddeye göre gelir vergisi kesintisi yapılmaz.

2024 yılı 01.01.2024 – 30.06.2024 dönemi için vergiden istisna edilecek yurtiçi-yurtdışı ve KKTC harcırah tutarlarını görüntülemek için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir