E-Sigorta Kullanıcı Kodu ve Şifresi İşlemleri Hakkında Bilgilendirme

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından e-Sigorta Kullanıcı Kodu ve Şifresi İşlemleri hakkında Genel Yazı  yayınladı.
Yazının tam metni:
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 64399925/70299/270871 5                                                      22/05/2015
Konu: e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi işlemleri

GENEL YAZI
Bilindiği üzere, e-Sigorta uygulamasına başvurulması, sözleşmenin düzenlenmesi ve şifre zarfının teslimine ilişkin usul ve esaslar İşveren Uygulama Tebliğinde açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almak için yapılacak başvuruların işverenlerce yapılabileceği gibi işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar tarafından da yapılabileceği, ancak bu durumda yetki verilmesi talep edilen kullanıcılar için düzenlenmiş vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin e-Sigorta Sözleşmesi ile birlikte başvuru formunun ekinde ibraz edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Hal böyle olmakla birlikte Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden bahse konu Tebliğde yapılan açıklamalar doğrultusunda, gerçek kişi işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar tarafından, e-Sigorta sözleşmesinin imzalanması ve vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesi halinde, ayrıca başvuru formunda işverenin imzasının olup olmadığına bakılmaksızın e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin vekil tayin edilen kişilere verilmesine rağmen, tüzel kişi işverenlerin yetki verilmesini talep enikleri kullanıcılar tarafından, e-Sigorta sözleşmesinin imzalanması ve vekaletnamenin aslının veya noter onaylı surelinin ibraz edilmesine rağmen ayrıca başvuru formunda işverenin imzasının olmaması halinde e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin vekil tayin edilen kişilere verilmediği ve bu durumun işverenlerin ve vekil tayin edilen kişilerin yakınmalarına neden olduğu anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, gerçek kişi işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılarda olduğu gibi tüzel kişi işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar tarafından da. e-Sigorta sözleşmesinin imzalanması ve vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesi halinde başvuru formunda ayrıca işverenin imzasının olup olmadığına bakılmaksızın e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi vekil tayin edilen kişilere verilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim

Ahmet AÇIKGÖZ
Genel Müdür

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ertelenen SGK Primlerinin Ödemeleri Başlıyor

6770 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 72. madde uyarınca,  5510 sayılı Kanunun …