Etiket Arşivleri: e-Sigorta

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinde İptal Süresi

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinde İptal Süresi ile ilgili değişikliğe gidilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4-1/a bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ait sigortalı işe giriş bildirgesi en geç (istisnalar dışında) sigortalı çalışmaya başlamadan önce kuruma verilmektedir. Hatalı işe giriş bildirgesi ve hatalı meslek kodu bildirimine Sosyal Güvenlik …

Devamı »

E-Sigorta Kullanıcı Kodu ve Şifresi İşlemleri Hakkında Bilgilendirme

Tahmini okuma süresi: 2 dk.    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından e-Sigorta Kullanıcı Kodu ve Şifresi İşlemleri hakkında Genel Yazı  yayınladı. Yazının tam metni: T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: 64399925/70299/270871 5                                                      22/05/2015 Konu: e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi işlemleri GENEL YAZI Bilindiği üzere, …

Devamı »

E-Sigorta

İşveren, alt işveren, sigortalı, genel sağlık sigortalısı, hak sahibi ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlarca Yönetmelikte belirtilen belgelerde yer alan bilgilerin internet, elektronik ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılması ve bu şekilde aktarılan bilgiler ve talepler ile Kurumca yürütülen sosyal sigorta işlemleri sonuçlarından uygun görülenlerin işveren, sigortalı, hak sahibi …

Devamı »

İşyeri Bildirgeleri Verilişinde Elektronik Uygulama Başladı

isyeri-bidirgeleri-verilisinde-elektronik-uygulama-basladi

Pilot bölge olarak belirlenen Ankara ilinde isteğe bağlı olarak halen kağıt ortamında verilen işyeri bildirgelerinin E-Sigorta sistemi üzerinden elektronik ortama taşınması başlatıldı. İleriki tarihlerde tüm işverenlerce işyeri bildirgelerinin e-sigorta kanalıyla gönderilmesine geçilecektir. İşverenler https://uyg.sgk.gov.tr/stw/welcome.do adresi üzerinden uygulamaya erişebilecekler.

Devamı »

Sigortalıların İşten Ayrılmaları Durumunda Sgk’ya Bildirimde Bulunulması Gerekir Mi?

5510 sayılı yasa ile birlikte işten ayrılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi yönünde hüküm getirilmiştir. Söz konusu yasanın tüm hükümleri 01.10.2008 tarihinde geçerlilik kazanmış olduğundan, işlemlerin yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

Devamı »