isyeri-bidirgeleri-verilisinde-elektronik-uygulama-basladi

İşyeri Bildirgeleri Verilişinde Elektronik Uygulama Başladı

Pilot bölge olarak belirlenen Ankara ilinde isteğe bağlı olarak halen kağıt ortamında verilen işyeri bildirgelerinin E-Sigorta sistemi üzerinden elektronik ortama taşınması başlatıldı. İleriki tarihlerde tüm işverenlerce işyeri bildirgelerinin e-sigorta kanalıyla gönderilmesine geçilecektir.

İşverenler https://uyg.sgk.gov.tr/stw/welcome.do adresi üzerinden uygulamaya erişebilecekler.

Asıl işverenden iş alan alt işverenler ile devir/nakil bildirgelerinin E-Sigorta yoluyla verilmesi mümkün olmayacaktır.

Bildirgenin verilmesi esnasında arananlar;

Öncelikle bildirgeyi düzenleyen kişiye ilişkin “T.C. Kimlik No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, Cilt No ve Doğum Yılı” bilgilerinin sisteme girilmesi gerekir.

Ardından işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak (Gerçek Kişi, Kamu tüzel kişisi, Özel hukuk tüzel kişisi, Adi ortaklık, Apartman yöneticiliği) beş farklı şekilden biriyle işyeri bildirgesinin düzenlenmesi gerekecektir.

Bildirgeler gerçek kişi işveren için düzenleniyor ise “T.C. Kimlik No”, Tüzel kişi işverenler için düzenleniyor ise “Vergi Kimlik Numarası” ‘nın sisteme girilmesi zorunlu tutulmaktadır.

İşyeri bildiriminin e-sigorta sisteminde yapılması tescil için yeterli mi?

İşyeri bildirgelerinin Kuruma e-sigorta kanalıyla gönderilmesi sonrası, Yönetmelikte yer alan belgelerle birlikte ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunması gerekmekte.

Başvuru esnasında ilgili Sosyal Güvenlik Merkezince gerekli kontroller yapılacak, sonrasında işyeri tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

SGK’nın Ş Koduna Dikkat

Emekliliği yaklaşanların, e-devlet kontrolü sırasında karşılarına çıkan SGK’nın Ş Koduna Dikkat etmeleri gerekiyor. Peki, bazı …