Genel Sağlık Sigortası Prim Affı
Genel Sağlık Sigortası Prim Affı

Gençlere Genel Sağlık Sigortası Prim Affı ve Kredi Desteği

2016 yılında çalışma hayatında köklü değişiklikler bizi beklerken, Başbakanın geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu eylem planı içerisinde Genel Sağlık Sigortası Prim Affı nın bulunduğu görülmektedir.

Özellikle genç nüfusun ağırlıkta olduğu ve Genel Sağlık Sigortası açısından Devlete borçlu bir kesimin yüksek olması nedeni ile Genel Sağlık Sigortası Prim Affı nın gelmesi beklenmektedir. Başbakan yapmış olduğu açıklamada, 3 ay içerisinde yapacakları çalışmalar ile gençlere ait Genel Sağlık Sigortası primlerinin silineceğini detaylar üzerinde ise çalışmalar yapıldığını dile getirmiştir. Başbakan yaptığı açıklamada; “Gençlerin Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını sıfırlıyoruz. Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını özendirici tedbirler alıyoruz. Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin Genel Sağlık Sigortası giderlerine destek oluyoruz. Buna göre primler iki yıl süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanacak” demiştir. 

İş Kuran Gençlere Faizsiz Kredi ve Vergi Muafiyeti

Başbakanın açıklamış olduğu eylem planının içerisinde, gençlere yönelik bir dizi yenilikler mevcuttur. Bunların içerisinde en dikkat çeken konulardan birisi de yeni iş kuran gençlere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi süreci ve 3 yıl boyunca Gelir Vergisinden muaf tutulmalarıdır. Ayrıntıların 3 ay içerisinde belirlenerek yürürlük kazanması beklenmektedir.

Ayrıca esnafa da 30.000,00 TL’lik kredi desteği verileceği de eylem planı içerisinde yer almaktadır.

Çalışan Emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi Alınması Kaldırılacak

Eylem planı içerisinde yer alan ve 2016 yılı içerisinde karşılaşılması muhtemel yeniliklerden birisi de, emekli olup çalışmasına devam eden 4/b zorunlu sigorta kapsamındaki vatandaşlarımızın emekli aylıklarından yapılan %10’luk kesintinin kaldırılmasıdır. Özellikle Kamuoyunda yanlış anlaşılan ve yanlış yorumlanan konulardan birisi olan Sosyal Güvenlik Destek Primini biraz açarsak; hizmet akdine tabi çalışanların ücretlerinden hesaplanan sosyal güvenlik destek priminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ama emekli olup 4/b (eski Bağ-Kur) statüsüne göre çalışmaları bulunan ve Devletten yaşlılık aylığı almakta olan vatandaşların aylıklarından yapılan Devlet kesintisi kaldırılacak diyebiliriz.

Datassist Mevzuat Kulübü

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …