2016 Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Çalışanların ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sırasında dikkate alınmak üzere 01.01.2008 tarihinden bu yana “ Asgari Geçim İndirimi ” uygulanmaktadır. Düzenleme kapsamında, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret esas alınmaktadır. Asgari ücretin açıklanması ile birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları da netlik kazanmış oldu.

Asgari Geçim İndirimi 2015 yılında en düşük 90,11 TL iken, 2016 yılında uygulanacak en düşük asgari geçim indirimi minimum 123,53 TL ye yükseldi. Asgari Geçim İndirimi işçinin bekâr, evli, eşi çalışan ya da çalışmayan ve çocuk sayısına göre değişiklik arz etmektedir. İşçinin durumuna göre alacağı AGİ tutarında da artışlar yaşanmaktadır. 2015 yılına göre asgari geçim indiriminin minimum 33,42 TL artması ile ücret/maaş üzerinde 33,42 TL’lik ekstra bir zam da kazanmış oldu.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU TL
Bekâr123,53
Evli/Eş Çalışıyor123,53
Evli/Eş Çalışıyor+1 çocuk142,05
Evli/Eş Çalışıyor+2 çocuk160,58
Evli/Eş Çalışıyor+3 çocuk185,29
Evli/Eş Çalışıyor+3 Çocuk197,64
Evli/Eş Çalışıyor+4 Çocuk209,99
Evli/Eş Çalışılmıyor, çocuk yok148,23
Evli/Eş Çalışılmıyor + 1 Çocuk166,76
Evli/Eş Çalışılmıyor + 2 Çocuk185,29
Evli/Eş Çalışılmıyor + 3 Çocuk209,99

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Çocuk-Aile Yardımları İstisna Tutarları

2021 Çocuk-Aile Yardımları İstisna Tutarları

Kamu çalışanlarına sağlanan haklardan olan Aile Yardımı, Çocuk Zammı, Çocuk Yardımı gibi ödemeler, özel sektör …