Bölgesel Teşvikte Sayı Sınırı Değişiyor

Bilindiği üzere asgari ücret tutarındaki artış işverenlerin teşviklerle ilgili beklentilerini arttırmıştı. Hayatımıza yeni girecek olan asgari ücret teşvikine ek olarak bölgesel teşvikte de bazı düzenlemelere gidildi. Bölgesel teşvikte sayı sınırı da bu düzenlemenin içinde yer alıyor.

Tüm bölgelerde yatırımların eşit oranda dağılmasını sağlamak ve en az tercih edilen bölgelere yapılacak yatırımları arttırmak amacıyla 01.01.2013 yılından beri uygulanan bölgesel teşvik için kapsam genişliyor. Daha fazla iş yerini teşvikten faydalandırmak ve az gelişmiş bölgelerde istihdamı arttırmak amacıyla bölgesel teşvik için belirlenen asgari çalışan sayısı konusunda değişikliğe gidildi. 06.01.2016 tarihinde verilen “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nda yer alan gerekçeye göre Madde- 25 Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde on ve üzerinde sigortalı çalıştıran iş yerlerine yönelik uygulanmakta olan sigorta primi teşvikinde sigortalı sayısı sınırı kaldırılmaktadır.”

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Şartları

Bölgesel teşvikten faydalanabilmenin başlıca şartı, belirlenen il ve ilçelerde faaliyet gösteren iş yerinde asgari 10 işçi çalıştırıyor olmaktı. Yapılan bu değişiklik ile 5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran iş yerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör iş yerlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

2016 yılı yeni dönemde bölgesel teşvikten faydalanabilmeleri için belirlenen bölgelerde iş yerlerinin bulunması yeterli olacak. Böylece çalışan sayısı teşvikten faydalanmak için bir kıstas olmaktan çıkmış oldu.

Bölgesel teşvikten faydalanabilmek için diğer şartlar ise; iş yerinin yatırımlarında devlet teşviki almış bir iş yeri olmaması ve Kamu ve Devlet ihalesi ile çalışmamasıdır. Ayrıca iş yerleri emekli personelleri için bahsedilen teşvikten yararlanamamaktadır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

6 puanlık ilave teşvikle ilgili beklenen haber geldi. Teşvikten yararlanma süresi 2021 yıl sonuna kadar uzatıldı.