696 No’lu KHK İle Taşerona Kadro Formülü
696 No’lu KHK İle Taşerona Kadro Formülü

696 No’lu KHK İle Taşerona Kadro Formülü

24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulan 696 No’lu KHK ile Taşerona Kadro Formülü geldi. Mevzubahis KHK, İş Kanunu Türkiye portalında yayınladığımız “Taşerona KHK Çözümü” haberimizle doğru orantılı olarak kadro sorununa çözüm getirdi.

Kadroya Kimler Girecek?

Yeni yayımlanan KHK, 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici maddeler ile taşeron işçilerin uzun süredir beklediği “kadro” sorununa eğildi.

Eklenen maddeler arasında yer alan Geçici Madde 23; idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında, ödemeleri merkezi yönetim, SGK, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden karşılanan veya 4734 sayılı Kanun ve mevzuatın diğer hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamındaki işverenleri ilgilendiriyor.

Bu geçici madde doğrultusunda memuriyete giriş şartlarını karşılayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olan, taşeron sistemde çalışırken sisteme yönelik açtıkları dava ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine ve en son çalıştığı idare ile daha önceki kamu kurum ve kuruluşlarında iş sözleşmelerinden doğan haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul edeceğine dair yazılı beyanda bulunanlar kadroya alınacak.

Kadroya Ne Zaman Alım Olacak?

Şartları yerine getiren işçiler; KHK’nin yayımlanarak yürürlüğe girdiği 24 Aralık 2017 tarihinden itibaren on gün içerisinde idaresinin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurabiliyor.

Şartları karşılayıp karşılamadıklarının tespiti, tespitlere itirazların karara bağlanması, idarelerce belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak sözlü / yazılı uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarının itiraz ve karar süreçleri sonrasında sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreçlerin, 24 Aralık’tan sonraki doksan gün içinde sonuçlandırılması gerekiyor.

Eski davaların feragat belgeleri kapsamında, mevcut soruşturmalar için yargılama ve takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde bırakılacak olup; taraflar lehine vekalet ücretine hükmolunmayacak ve hükmedilenler tahsil edilmeyecek.

Ücret ve Diğer Hakların Sınırı: Eski Ücret ve Haklar

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin geçiş işlemi yapılırken işyerinin bildirdiği ücret ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesi esnasında uygulanan haklardan fazla olamayacak.

Feshedilmiş sözleşmeler kapsamındaki işlerin tasfiye süreci hemen başlatılacak ve yapılan işlere ilişkin hak edişler 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde en geç üç ay içinde ödenecek.

Belediyelerde Fark Ne?

KHK’nin 24 numaralı Geçici Maddesi ise, il özel idareleri ve belediyeler ile bu kurumlara bağlı kuruluş ve mahalli idare birliklerinin taşeron kadrolarının sınırlarını çiziyor. Kadroya alım şartları, tazminat ve ücret hakları Geçici Madde 23 ile aynı olup; Özel Güvenlik Görevlisi kapsamında istihdam edilen işçilerin 5188 Sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaya devam edeceği belirtiliyor.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

1 yorum

  1. 7/24 hastanelerde hizmet veren HBYS çalışanları neden hala dikkate alınmıyor acaba?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir