Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Neden Ertelendi?
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Neden Ertelendi?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Neden Ertelendi?

Bilindiği üzere çalışanların gelir vergisi stopajı muhtasar beyanname ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na, sosyal güvenlik sigorta prim kesintileri ise aylık prim ve hizmet belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bildirilmektedir.

Kırşehir’in pilot bölge olarak seçilmesi ile muhtasar beyanname ve aylık prim hizmet belgesi birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” olarak uygulamada değişikliğe gidilmiştir.

01.01.2018 tarihi ile Türkiye geneli uygulamaya geçilmesi beklenirken, Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan yayınlanan Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Nolu Tebliğ ile Kırşehir sonrası, hem nüfus hem de işletme olarak küçük ölçekli mükelleflerin bulunduğu, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 01.01.2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Türkiye geneli muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi yükümlülüğüne ise yine aynı Tebliğ’de 01.07.2018 tarihi itibarıyla geçileceği duyurulmuştur.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Ertelendi yazımız için tıklayınız…

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Erteleme Sebepleri Nelerdir?

Kırşehir ilinin pilot bölge olması ile hem yerelde bir takım sorunlar yaşanmış, hem de Türkiye geneli uygulamaya geçilmesi halinde bir takım sorular giderilememiş ve firmaların endişe duyduğu konular henüz netlik kazanmamıştır.

Kırşehir ilinde, işletme sayısı az ve küçük ölçekli olmasına rağmen sistemsel yavaşlamalar ve hem teknik hem de mevzuat bilgisi eksikliği nedeniyle bir takım sorunlar yaşanmıştır. Özellikle, sistemin SGK ve VEDOP birlikteliği ile çalışması nedeniyle, sisteme yüklenilen verilerin onaylanması ve geri dönüşleri, E-Bildirge sistemine nazaran daha yavaş çalıştığı yönünde şikayetler bulunmaktadır.

Bildirimlerin tek beyanname ile Türkiye geneli yapılması halinde VEDOP sisteminde oluşacak yoğunluk nedeni ile teknik aksaklıklar beyanname ve bildirimlerin geri dönüşleri mükellefleri oldukça zora sokacaktır.

Hem Gelir İdaresi Başkanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ekranlarına düşecek gelir vergisi stopaj bildirimleri ile prime esas kazançları gösterir aylık prim hizmet belgeleri tek bir beyanname ile her iki Kurum’a da yapılacağından teknik ve sistematik alt yapının henüz tam ve hızlı bir işleyiş içinde olmaması nedeni ile, Türkiye geneli “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” bir süre daha ertelenmiştir.

Firmaların Tek Şifre Endişesine Henüz Bir Yanıt Yok

Özellikle büyük ölçekli işyerlerinde bir takım iç yönergeler bulunmaktadır. Bu yönergelerin en önemlilerinden biri ise ücret gizliliğidir. Mevcut durumda büyük ölçekli firmaların bordro departmanları, muhasebe departmanları ayrı görevleri bulunduğu ve birbirlerinin alanlarına müdahale (bilgi gizliliği) şansı bulunmazken, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sonrasında “tek şifre” dönemine geçileceği için firmaların ücret gizliliği ihlali sorunu ile başbaşa kalacağı nedeniyle endişeli oldukları bilinmektedir.

Mevcutta, hem muhtasar beyanname hem de aylık prim ve hizmet belgesi farklı birimler tarafından farklı şifreler ile ilgili Kurumlara bildirilmektedir. Tek şifre nedeni ile hem çalışanların kimlik bilgileri bazında prime esas kazançları, bu kazançlardan oluşan gelir vergisi matrahı ve anılan kazançlarından kesilen gelir vergisi gibi birçok bilginin bulunduğu muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin, hem de diğer vergi beyannamelerinin gönderilecek olması şifre yetkilisi olan hemen hemen herkesin istediği herhangi bir çalışanın ücretini ve diğer bilgileri görmesi “gizlilik ihlali” ne yol açacağı ve şirket içi çalışma barışını bozacağı endişesi bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması İhlal Edilebilir

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin birleşmesi ile Türkiye geneli yoğunlukların yaşanması nedeni ile, bildirimlerin yapılamaması sorunun yanı sıra büyük ölçekli firmaların ücret gizliliği gibi birtakım uygulamalarını ihlal edebileceğine yukarıda değindik.

Bunların yanı sıra Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sonrasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bakımından da bazı ihlallere neden olabilir. 6698 sayılı Kanun gereği veri sorumlularına verilere ilişkin idari ve cezai yaptırımlar getirerek bir takım yükümlülükler yüklemiştir.

Firmalardaki çalışma barışının bozulabileceği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ihlallerinin önüne geçilmesi yönündeki endişelerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıkların teknik düzenlemeler yapması beklenmektedir. Tek şifre yönteminin çözüme kavuşması ve halinde hem çalışma barışı hem de kişisel verilerin ihlali önüne geçilebilecektir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Meslek Kodu Bildirimi Cezaları Ne Zaman Başlıyor?

Meslek Kodu Bildirimi Cezaları Ne Zaman Başlıyor?

Çalışanların hangi işi /görevi/mesleği yaptıkları, işe girdikleri tarihten itibaren işyeri tarafından SGK’ya bildiriliyor. Bu bildirim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir