Vergisini Zamanında Ödeyene %5 İndirim Geldi
Vergisini Zamanında Ödeyene %5 İndirim Geldi

Vergisini Zamanında Ödeyene %5 İndirim Geldi

6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121 inci maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş ve 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 8/3/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

23 Aralık 2017 tarihinde 30279 no’ lu Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “301 Seri No’ lu GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ” mükerrer 121 madde yayınlanarak 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

2018 Ocak ayına ait verilecek beyannamelerden başlamak üzere vergisini düzenli ödeyen mükellefler 1.000.000 liraya kadar olan vergi matrahlarını % 5′ ine kadar olan tutarı ödeyecekleri vergiden indirebileceklerdir. Bu indirimden; Gelir Vergisi Mükellefleri (Market, Avukat, Mimar, Mobilyacı v.b.) ile Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, İş Ortaklıkları. Kooperatifler) faydalanacaktır.

Bankalar, Sigorta Şirketleri, Faktöring Şirketleri gibi Kurumlar Vergisi Mükellefleri bu indirimin dışında tutulmuşlardır. Ayrıca, Ücret, Faiz, Kira, Bono, kar payı v.b. gibi gelir elde eden mükellefler de indirimden faydalanamayacaklardır.

İndirimden faydalanabilmek için;

Son 3 yıl içerisinde verilen beyannamelerin; süresinde verilmiş olması ve tahakkuk eden verginin ödenmiş olması gerekir.

Son 3 yıl içerisinde idarece hesaplanmış bir Vergi ve Vergi Cezası bulunmaması gerekiyor.  (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmıyor).

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekir.

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun kaçakçılık suçlarını düzenleyen 359. maddesinde sayılan sahte ve içeriği itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma, fiilleri işlediği tespit edilen mükellefler vergi indiriminden yararlanamayacaklardır.

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyası cezası uygulanmaksızın tahsil edilecektir.

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:301) için tıklayınız.

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Seri No:301

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir