7420 Sayılı Kanun ile Çalışma Hayatına Getirilen Düzenlemeler
7420 Sayılı Kanun ile Çalışma Hayatına Getirilen Düzenlemeler

7420 Sayılı Kanun ile Çalışma Hayatına Getirilen Düzenlemeler

9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile işçi ve işverenleri yakından ilgilendiren, bordro hesaplamada ve işverenler tarafından işçilere sağlanan ek menfaatlerde önemli değişiklikler getirilmiştir.

Nakit Yemek Parası İstisnası:

01.12.2022 tarihi itibariyle; işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan günlük 51 ₺’yi aşmayan ödemeler, gelir vergisi istisnası kapsamına alınmaktadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir.

11 Kasım 2022 tarihli ve 32010 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile nakit yemek parasının sigorta istisnası için uygulanan günlük asgari ücretin %6’sına ilişkin sınır yürürlükten kaldırılmış olup, uygulanacak istisna tutarının belirlenmesinde SGK Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. Duyurulacak karara istinaden nakit yemek parasının sigorta istisnası belirlenmiş olacaktır.

Yurt Dışı Çalışmalarından Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası:

01.12.2022 tarihi itibariyle; yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanlara, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna sayılacaktır.

Isınma Yardımlarının SGK ve Gelir Vergisi İstisnası:

09.11.2022 tarihi itibariyle; işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30.06.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 ₺’yi aşmayan ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri:

Covid-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene uygulanan idari para cezalarından 09.11.2022 tarihi itibariyle tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecektir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemeyecektir. Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil işlemlerine devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal etmiş olan dosyalarda İŞKUR ve Bakanlık aleyhine yargılama giderine hükmedilmeyecektir.

Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25-(II) bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri kapsam dışındadır. Ceza soruşturması veya kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı verilenler hakkında terkin hükümleri uygulanacaktır.

Yapılan düzenlemeler kapsamında uygulama detaylarının açıklandığı genelge ve yönetmeliğin duyurulması beklenmektedir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Taşınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Taşınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

1 yorum

  1. Merheba, ısınma yardımında damga vergisi olacak mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir