Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik
Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan “Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik” 23.09.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili yönetmelik kapsamında;

Kısmen Ödeme Başvurusu

Kısmen ödeme hakkını en az beş yıl kullanmamış bir katılımcı, bu süre içinde, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az beş katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, bu Yönetmelikte belirlenen hal ve koşullarda birikiminin yüzde ellisine kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için şirkete başvurabilir.

Katılımcı, kısmen ödeme alma hakkını, kısmen ödeme tarihinden itibaren üç yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmesini sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabilir. Eğitim nedeniyle yapılacak başvurularda ise bu süre dört yıl olarak uygulanır.

Hangi Durumlarda Kısmen Ödeme Yapılır

  • Evlilik ve Konut Alımı: En az 5 yıl yürürlükte olan bir iş sözleşmesi bulunan katılımcı konut alımı veya evlenme hallerinde bu sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilir. Başvuru tarihinden iki ay öncesine kadar veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde; konut alımında en az 50% sahiplik payını gösteren tapu belgesini, evlilik için ise e-Devlet üzerinden alınmış nüfus kayıt örneğinin bir nüshasını şirkete ibraz etmelidir.
  • Eğitim: En az beş yıl yürürlükte olan bir sözleşmesi bulunan katılımcı, başvuru tarihinde yirmi bir yaşını aşmamış olmak koşuluyla Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde bu sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilir. Katılımcı, e-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesinin bir nüshasını şirkete ibraz eder. Katılımcı, kısmen ödeme hakkından aylık, üç aylık veya yıllık ödemeli ve dört yıl süreli yıllık gelir sigortası ürünü almak suretiyle faydalanabilir. Kısmen ödeme tutarı katılımcının yıllık gelir sigortası yaptıracağı sigorta veya emeklilik şirketine tek seferde ödenir.
  • Doğal Afet: Genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, doğal afetin meydana geldiği tarihi takip eden 6 ay içinde kısmen ödeme başvurusunda bulunabilir. Doğal afet nedeniyle yapılacak başvurularda süre ve birikim şartı aranmaz.

Şirket, katılımcıya ödenen kısmen ödeme tutarının yersiz kısmen ödeme statüsünde kabul edildiği tarihi müteakip bir ay içinde; katılımcının Devlet katkısı hesabındaki tutarla sınırlı olmak kaydıyla, yersiz kısmen ödeme statüsündeki tutarı fon paylarının nakde dönüştüğü gün elde edilen nakit tutar üzerinden, Devlet katkısı hesabından çıkararak Bakanlık hesabına öder.

Yönetmelik metninin tamamını görüntülemek için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İstihdam Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

İstihdam Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

İstihdam Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir