EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı
EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

Emeklilik için yaş dışındaki diğer koşulları sağlayan vatandaşlar için 2023 yılının mart ayında yapılan yasal düzenleme ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 95. madde eklenmiş olup söz konusu maddenin ikinci fıkrası ile anılan maddenin birinci fıkrası kapsamında emekli olanların en son çalıştıkları özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanmasına imkan sağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2023/19 sayılı genelge ile sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi beş puanlık prim indiriminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar açıklanmıştır.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılara yönelik verilecek beş puanlık indirimden ilk defa 8.9.1999 tarihi ve önceki tarihte sigortalı olup sigortalılık süresi ve prim gün sayısı ile yaş şartını yerine getirmiş olanlardan dolayı yararlanılıp yararlanılmayacağı hususunda işverenlerin tereddütlerini giderebilmek adına 22.09.2023 tarihinde Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından genel yazı duyurulmuştur.

İlgili genel yazıya istinaden; EYT yasası ile duyurulan 15510 kanun numarası kapsamında sağlanan 5 puanlık hazine teşvikinin amacı yaş dışındaki şartları sağlayan sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanması sebebiyle ortaya çıkabilecek istihdam kaybının önüne geçmek olduğu ve 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp öngörülen yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış olanların teşvikten yararlandırılmalarına imkân bulunmadığı açıklanmıştır.

Genel yazıyı görüntülemek için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir