Emeklilik İkramiyesinde 30 Yıl Sınırına Takılan Memurlar İçin Müjde Yasa Geliyor

7 Ocak 2015 öncesi emekli olan memurların emekli ikramiyelerinin hesabında uygulanan 30 yıl sınırlamasını kaldıracak yasayla 30 fiili hizmet yılının üzerindeki sürelere ilişkin alınamayan ikramiye tutarları 3 ay ile 1 yıl içinde geriye dönük olarak ödenecek. Böylece yukarıda belirtilen tarih öncesinde ve sonrasında emekli olanlar arasındaki eşitsizlik giderilmiş olacak.

Bilindiği üzere, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu 89. maddesi 4. fıkrasındaki; “emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağına” ilişkin hüküm eşitlik ilkesine aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş, iptal kararı tarihi itibariyle emekli olan memurlar 30 yıl üzeri hizmetleri için de ikramiyeye hak kazanmakla birlikte, SGK Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının geriye yürümeyeceği prensibini gerekçe göstererekbu tarihten önce emekli olan memurlara geri ödeme yapmayı reddetmişti.

Fakat konuyla ilgili bilahare memurlar lehine alınan İdare Mahkemesi ve Danıştay Kararları üzerine hükümetin hazırladığı ve Meclis tatile girmeden yasalaşması amaçlanan tasarıyla anılan memurların mağduriyetine son verilecek.

NASIL ÖDENECEK?

Tasarıya göre; hesaplama ve ödeme şartları aşağıda belirtilmiştir.

Ödenecek tutar:30 yılı aşan her tam hizmet yılı için, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek.
Başvuru süresi: İlgilinin kendisinin veya hak sahiplerinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları gerekecek.
Ödeme Süresi: Emekli ikramiyesinin, 7.500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek
Başvuru yapmış olanlar: Yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, yasa yürürlüğe girdiğinde yapılmış sayılacak.
Dava açmış olanlar:Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru gerekmeyecek.
Mahkemelerce, açılmış davalarda: davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek.

Tasarının yasalaşmasıyla yaklaşık 408 bin memur emeklisinin, 30 yıl sınırı dikkate alınmaksızın çalışma sürelerine bağlı olarak geriye dönük emeklilik ikramiyelerini almaları beklenmektedir.

YASA TASARISI

“Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonuna” sevk edilenve Meclis tatile girmeden yürürlüğe konması planlanan “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile anılan kanuna eklenecek GEÇİCİ MADDE 226’ya göre; ”

30 yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen 30 tam hizmet yılı üzerinden emeklilik ikramiyesi ödenenlere 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir.Yeni maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, yasa yürürlüğe girdiğinde yapılmış sayılacak.”

İlgili yasa tasarısının tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0724.pdf

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Engellilerde Emeklilik Şartları

Engellilerde Emeklilik Şartları

Engelli çalışanlar için emeklilik şartları, diğer çalışanlardan farklı olarak biraz daha kolaylaştırılmıştır. Yasadaki ilgili maddeler, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir