Engelli Aylığı ve Yaşlılık Aylığı Birlikte Alınabilir mi?
Engelli Aylığı ve Yaşlılık Aylığı Birlikte Alınabilir mi?

Engelli Aylığı ve Yaşlılık Aylığı Birlikte Alınabilir mi?

Engelli veya 65 yaşını doldurmuş bireyler geçimlerini sağlamak için devletten aylık talep edebilirler. Fakat engeli bulunan veya 65 yaşını doldurmuş herkes için engelli aylığı bağlanmamaktadır. Öncelikle muhtaçlık durumunun tespit edilmesi gerekmektedir. 2005 yılında getirilen 5378 sayılı Kanun ile eklenen ek madde ile engelli aylığı hak edişi 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” kapsamına alınmıştır.

Engelli veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, engelli bireyler veya engelli yakını bulunan kişiler aylık talep edebilir. Aylık bağlanabilmesi için 2022 sayılı Kanun kapsamındaki şartların yerine getirilmesi gerekir.

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden bir gelir veya aylık hak edişinden yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı olarak bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç, her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen:

  • 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları,
  • 65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra alınacak sağlık kurulu raporu ile toplam olarak en az % 70 oranında engelli olduğu belirlenmek suretiyle başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli olduğunun tam teşekküllü bir hastaneden alınan raporla belgelenmesi ve 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları,
  • 65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra alınacak sağlık kurulu raporu ile toplam olarak % 40 ila % 69 arası engelli olduklarını kanıtlamış, 18 yaşını doldurmuş ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşları,
  • Nafaka bağlanan veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden bir gelir veya aylık hakkından yararlanan durumunda ya da uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışan durumunda kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan engelli çocuklar hariç olmak kaydıyla; Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve sağlık kurulu raporu ile toplam olarak en az % 40 oranında engelli oldukları kanıtlanmış durumundaki engelli yakınlarının bakımını fiilen yürüten Türk vatandaşları,

Emeklilik veya yaşlılık aylık türlerinden yararlanabilmektedir.

2022 Sayılı Kanun kapsamında yukarıda yer verilen şartları sağlayanlar engelli ve yaşlılık aylığından yararlanabilirken aynı anda hem engelli hem de yaşlılık aylığının bağlanması söz konusu değildir. 2022 Sayılı Kanun’da “…birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenir” şeklinde ifade yer almaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sitesinde de aynı anda her iki ödenekten yararlanamayacağı ifade edilmiştir.

İlgili kanunu görüntülemek için tıklayın.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.

1 yorum

  1. Devlet çokmu emekli maaşı veriyorda engelli maaşı vermiyor. Borcun olunca insanın gözünü oyuyorsunuz. Haksızlık bu haksızlık…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir