Fazla Mesai Ödemesi - Yargıtay Kararı
Fazla Mesai Ödemesi - Yargıtay Kararı

Fazla Mesai Ödemesi – Yargıtay Kararı

Çalışma hayatının temel taşı olan ücret, genel anlamda “bir işin ya da hizmetin karşılığı ödenen bedel, para” olarak tanımlanabilir. Çalışma hayatında bulunan iş gücü, emeğinin karşılığında ücret elde eder. İşçi; ücret, hafta tatili, genel tatil ücreti gibi kazanımların yanı sıra, işçi – işveren arasındaki iş sözleşmesine bağlı olarak prim, ikramiye, ayni yardım gibi ödemeler de elde edebilir. Ayrıca, 4857 Sayılı İş Kanunu bağlamında işçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesine bakılarak, haftalık normal çalışma sürelerini aşan süreler için işçiye fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücretinin ödenmesi de gerekir.

4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi olan işçi veya işverenin kanunda yer alan hükümleri yerine getirmemeleri durumundaysa, işçi veya işveren, mahkemeye başvurarak yasal haklarını elde etmeye çalışırlar. Mahkeme sürecinde son aşamadaysa tüm çalışanları kapsayan emsal nitelikte Yargıtay kararları açıklanabilir.

Yakın zamanda milyonlarca işçiyi ilgilendiren fazla mesai ücretine ilişkin Yargıtay Kararı açıklandı. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan işçi, fazla çalışma ücretini alamadığı gerekçesiyle istifa etti. İşverenden fazla çalışma ücretini talep etmesine rağmen hak edişini alamayan işçi, mahkemeye başvurdu. İhtarname göndererek fazla mesai ücretinin ödenmesini ayrıca, kıdem tazminatı, yol ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti taleplerinin davalı işverenden tahsili talep edildi. Mahkeme, davanın reddine karar verirken; karar, işçi tarafından istinafa götürüldü. Bölge adliye mahkemesinin itirazı reddi sonrası, davalı bu kararı da temyiz etti ve son olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi karara hükmetti. İşçinin fazla çalışma ücreti alacağı bulunup bulunmadığı tespit edilip, iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edip etmediğine karar verilecek. Mahkeme kararının bozulmasıyla beraber, emsal nitelikte Yargıtay Kararı verilmiş oldu. İş kanuna tabi tüm çalışanları ilgilendiren ve kapsayan Yargıtay Kararına göre;

4857 Sayılı İş Kanunu veya iş sözleşmesi ile belirlenen ücrete hak kazanılması ve ücret ödeme süresinin gelmiş olmasına rağmen işçiye ücret ödenmemesi durumunda ancak ücretin ödenmediğinden söz edilebilir. Ayrıca, 4857 Sayılı İş Kanunu 24/II-e maddesi kapsamında işçiye haklı nedenle fesih hakkı veren ücretin geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla; ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi işçi alacaklarının da ödenmemesi işçinin haklı nedenle feshine imkan tanır. Aynı zamanda bireysel veya toplu iş sözleşmesinde ayni yardım belirlendiyse bu yardımların da işçiye temin edilmesi gerekir. Bu yardımların yerine getirilmemesi durumunda da işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edebilir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir