Stajyerlerin Ücret ve Çalışma Koşulları
Stajyerlerin Ücret ve Çalışma Koşulları

Stajyerlerin Ücret ve Çalışma Koşulları

Aktif iş hayatına girmeden önce, kazanılan akademik bilgilerin çalışma hayatında deneme imkânı sunan staj, iş hayatına yeni başlayan öğrenciler için atılan ilk adım olarak tanımlanır. Her yıl meslek yüksek okullarından veya Üniversitelerden birçok öğrenci öğrenim süresi boyunca kazanmış olduğu akademik bilgileri test etmek ve mesleği hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla zorunlu staj kapsamında işletmelere başvuruda bulunur.

Stajyer çalıştırmak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 18 inci maddesinde yer alan hüküm gereği 10 ve üzeri personel çalıştıran her işletme için zorunludur. İşletmeler her yıl ihtiyaçları doğrultusunda istihdam ettiği personel sayısının %5’inden az olmamak üzere stajyer alımını gerçekleştirir

Hesaplama çalıştırılacak stajyer sayısının tespiti için çıkan sonuç tam sayıya tamamlanarak yapılır

10 ve daha fazla öğrenci için beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak işletmelerin bu amaçla bir eğitim birimi kurmalı ve bu kurum için usta öğretici istihdam etmesi gerekmektedir.

İşletmelerde stajyer olarak çalışan kişilerin SGK primleri bağlı bulunduğu eğitim kurumlarınca yatırılmaktadır. Bu alanda işletmelerde herhangi bir sorumluluk bulunmamaktadır. Fakat iş kazası ve meslek hastalığı durumunda işletmelerin diğer çalışanlarında olduğu gibi sorumluluğu mevcuttur.

Stajyer öğrencilerin stajyer öğrenci olarak kabul edilmesi için bağlı bulunduğu eğitim kurumları ile işletmeler arasında imzalanan sözleşme kapsamında çalışmaları esastır. Sözleşme kapsamı dışında yapılan çalışmalar stajyerlik kapsamında sayılmayacaktır.

STAJYERLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Stajyerler çalışma koşulları ve mesai saatleri diğer çalışanlardan farklı olarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilmiştir. Stajyerlerin çalışma koşulları Staj yapacağı alana ve stajın türüne göre farklılık gösterir.

Okul tarafından zorunlu staja tabi tutulan stajyer öğrencilerin çalışma süreleri diğer çalışanlardan farklı olarak Lise öğrencileri için haftada 3 gün, Üniversite öğrencileri için ise haftada 6 gün ve 45 saati aşmayacak şekilde olmalıdır.

Stajyerler istedikleri durumda işverenin onayı doğrultusunda fazla mesai yapabilirler. Yapılan fazla mesailerin ücretleri işveren tarafından stajyere ödemesi yapılmalıdır. Stajyerler kendi istekleri dışında fazla mesai yapması konusunda zorlanamaz. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde staj yapacak 18 yaşından küçük personeller 4857 sayılı iş kanununun 73. Maddesi gereğince saat 22:00’den sonra çalıştırılamazlar.

İşverenin tıpkı diğer çalışanlarında olduğu gibi stajyer çalışanına da eşit davranma konusunda yükümlülüğü bulunmaktadır. Stajyer çalışanlara, tıpkı diğer çalışanlarda olduğu gibi din, dil, ırk, cinsiyet ve siyasal düşünce sebeplerinden ötürü ayrımcılık yapılamaz.

İşveren istihdam edeceği stajyer için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereğince stajyerlerde dahil tüm çalışanlarına eğitim vermekle yükümlüdür.

STAJYERE ÖDENECEK ÜCRETLER

3308 sayılı mesleki eğitim kanununda belirlendiği üzere staj yapan personele en az net asgari ücretin %30’u kadar ödeme yapılaması zorunludur. Mühendislik stajlarında bu oran %35’tir.

Stajyerlere net asgari ücret tutarına kadar yapılan tüm ödemeler gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulmaktadır.

20’den az çalışanı olan işyerlerinde ise staj yapan personellere asgari ücretin net tutarının en az %20 oranında ödeme yapılmalıdır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

SGK Asgari İşçilik Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

SGK Asgari İşçilik Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ yayımlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir