Gecikme Zammı Oranları Artırıldı
Gecikme Zammı Oranları Artırıldı

Gecikme Zammı Oranları Artırıldı

“Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)” ile 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesi ne göre amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren (5 Eylül 2018 tarihinden bu yana) her ay için ayrı ayrı gecikme zammı uygulanmaktaydı. Söz konusu zammın tutarı; Eylül 2018’e kadar yüzde 1,4 iken Eylül 2018’den sonra yüzde 2’ye çıkarılmıştı.

29 Temmuz 2019 tarih ve 30816 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)” ile 01.07.2019 tarihinden itibaren aylık %2,5 olarak belirlendi.

Gecikme zammı değişimine bağlı olarak;

6111, 6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı yapılandırma kanunlarına göre, yasal süresinde ödenmeyen yapılandırma taksitleri ile damga vergisinin süresinde ödenmemesi halinde uygulanacak geç ödeme zammı 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aylık %2’den %2,5’e yükseltildi.

Vergi Usul Kanunu’nun 112’nci “gecikme faiz oranı”370’inci “izahat zammı oranı”371’inci” pişmanlık zammı oranları da %2,5’ e çıkarıldı.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir