Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde Çalışma Süresi
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde Çalışma Süresi

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde Çalışma Süresi

27 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımladı. Bu değişiklik ile profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresinin, herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yasal Düzenleme

Kara-Demir-Deniz-Göl-Akarsular üzerinde taşımacılık işi yapan taşıtlarda yapılan işlerin çalışma süreleri ile ilgili usul ve esaslar Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu işlerden 857 sayılı Deniz İŞ Kanunu’na tabi olanlar hariç olmak üzere, i iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işler için çalışma süreleri belirlenmiştir. Yeni yapılan düzenleme ile profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi yeniden düzenlenmiştir.

“Günlük Çalışma Süresi

Madde 6 —Günlük çalışma sürelerin uygulanmasında;

a) (Değişik:RG-27/7/2021-31550) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.”

Taşıma İşlerinde Çalışma Süreleri Nasıl Uygulanacak?

Taşıma işlerinde çalışanların işin niteliği gereği genellikle, çalışma sürelerinin denkleştirme usulü ile haftalık 45 saati aşmayacak şekilde düzenlenir. Denkleştirme 6 aylık süre zarfında gerçekleştirilir. Çalışanın toplam haftalık çalışma süresi 6 aylık ortalamada 45 saati aşamaz.

Günlük çalışma sürelerinde ise gece ve gündüz çalışmaları için farklı sınırlamalar vardır. Çalışma süresinin haftalara tam bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik çalışma şeklinde kabul edilir. Gündüz çalışmalarında en fazla çalışma süresi günlük 11 saat olarak belirlenebilirken, gece çalışmalarında çalışma süresi en fazla 7,5 saat olabilir.

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananlarda ise günlük çalışma süresi 11 yerine 9 saat olarak uygulanabilir. Yeni düzenleme ile birlikte bu işler için haftada en fazla 2 kez günlük çalışma süresinin 10 saat olarak uygulanmasına imkân tanındı. Gece çalışmaları ise 7,5 saat olarak uygulanmaya devam edecek.

Konu ile ilgili düzenleme için tıklayın.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir