İlave İstihdam Ücret Desteği Mahsuplaşması Başlıyor
İlave İstihdam Ücret Desteği Mahsuplaşması Başlıyor

İlave İstihdam Ücret Desteği Mahsuplaşması Başlıyor

Geçtiğimiz aylarda, işverenlerin Şubat-Nisan döneminde işe aldıkları ve ilave istihdam olarak çalıştırdıkları sigortalılara ücret desteği verileceği açıklanmıştı. Bazı özel sektör işverenlerinin ödemesi gereken prim tutarlarının daha az olduğu ve prim tahakkuklarının evvelki aylardan daha az olması nedeni ile eksik prim ödemede tereddüt yaşadıkları ve endişe duydukları tarafımıza ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Bazı SGK ünitelerinin işverenlerin prim tahakkuklarında ilave istihdamdan faydalanan işverenlere ücret desteği olarak prim tutarlarında mahsuplaşma yaptığı biliniyor.

İlave istihdam ücret desteğinden faydalanan özel sektör işverenlerinin prim tahakkukları sırasında emanet hesaplarını kontrol etmekte fayda var. Ayrıca bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezleri/İl Müdürlükleri işveren prim tahakkuk ve tahsilat servisleri ile iletişime geçmeleri de önem teşkil ediyor. İşveren temsilcilerini, prim ödemelerinin gerçekleştirmeleri hususunda dikkat etmelerini öneriyoruz.

İlave İstihdam Ücret Desteği Nedir?

4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesi kapsamında 2019 yılından itibaren uygulanmaktadır. 01-02-2019 ila 30-04-2019 tarihleri arasında işe alınan ve ilave istihdam olan personellerin 6 aylık istihdamın devam etmesi ile 3 aylık ücret desteği Devlet tarafından veriliyor. Verilen bu desteğin aşağıdaki gibi şartları bulunuyor;

  • İşe alınan sigortalıların işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalılık bildirimlerinin bulunmaması.
  • Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi.
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi.
  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir