Fiili Hizmet Süresinde NACE Kodu Eşleşmesine Dikkat
Fiili Hizmet Süresinde NACE Kodu

Fiili Hizmet Süresinde NACE Kodu Eşleşmesine Dikkat

5510 sayılı Kanunun 40. maddesiyle bazı meslek gruplarına prim gün sayısı ve emeklilik için yaş haddinden indirilen süreler belirtilmiştir. Fiili Hizmet Süresi Zammını detaylı olarak irdelememiz için, 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinin kısa bir metninden bahsetmek gerekir.

5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde;

“……. belirtilen iş yerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu iş yerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi  zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı. 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki iş yerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır (Ek cümle: 10/9/2014-6552/42 md.). Tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz.”

hükmü yer alıyor. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere fiili hizmet süresi zammında çalışılan her 360 güne; 60, 90 ve 180 prim günü ekleniyor. Ancak bu durum kanunun 40. maddesinde bahsedilen tabloda değişkenlik göstermek kaydıyla oluyor.

Vergi ve SGK NACE Eşleşmesi

E-bildirge SGK ekranlarında, Vergi Dairelerine bildirilen NACE Koduyla SGK İş Kolu Kodunun uyumlu olması gerektiğine dair uyarı bulunuyor. Fiili hizmet zammından faydalananların, iş kolu kodları Vergi Dairelerine bildirdikleri NACE Kodlarının uyumlu olması gerekiyor. Bu sürelerden faydalanılması için iş yerinin iş kolu kodunun madde 40’ta belirtilen “Kapsamdaki İşler/İş Yerleri” ve “Kapsamdaki Sigortalıların” meslek kodlarının uyumluluğu aranıyor.

Hem SGK hem de bağlı bulunan Vergi Dairesinde aynı NACE Kodunun bildirildiği ve bu bildiriminin doğruluğunun kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıca, sigortalının mesleğinin fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilecek sigortalı meslek grubuna uygun olması gerekli. NACE, İş kolu kodu ya da meslek kodunun birbiri ile uyumlu olmadığı durumlarda SGK, ilgili ünite ya da İl Müdürlüğü tarafından ya da Sosyal Güvenlik Denetmeni tarafından yapacağı inceleme üzerine gerekli iş ve işlemleri yürütüyor.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Hakkında

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Hakkında

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Hakkında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir