İş Yeri Nace Koduna Göre Gelen 7316 Teşviki Detayları
İş Yeri Nace Koduna Göre Gelen 7316 Teşviki Detayları

İş Yeri Nace Koduna Göre Gelen 7316 Teşviki Detayları

Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan etkilenen ve Nace kodlarına göre belirlenmiş iş yerlerine herhangi bir ilave istihdam şartı aranmaksızın uygulanacak yeni bir teşvik getirildi. 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Teşvik, yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ile spor salonu, eğlence yerleri, düğün salonları gibi yerleri de içeriyor.

7316 sayılı Torba Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 30. madde eklendi. Bu madde uyarınca; aşağıda listelenen Nace kodları ile faaliyet gösteren özel sektör iş yerlerine, 2021/ Mart dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen her sigortalı için 2021/Nisan-Mayıs aylarında brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak SGK işçi ve işveren payının tamamını karşılayacak şekilde prim desteği uygulanacak.

 • 56 kodlu iş yerleri (Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri)
 • 61.90.05 – internet kafelerin faaliyetleri
 • 85.51.03 – spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dâhil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
 • 93.11.01 – spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf, vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bowling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)
 • 93.12.07 – yüzme kulüplerinin faaliyetleri
 • 93.13.01 – form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri
 • 93.19.05 – bilardo salonlarının faaliyetleri
 • 93.21.01 – eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
 • 93.29.02 – düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi  
 • 93.29.03 – oyun makinelerinin işletilmesi
 • 96.02.01 güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)
 • 96.04.01 – hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri
 • 96.04.02 – kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizm. hariç)
 • 96.04.03 – zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum, vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)

İş Yeri Yönünden Aranılan Şartlar

İlave istihdam şartı aramayan yeni teşvikin iş yerleri açısından sağlaması gereken şartları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • İş yerinin özel sektör işverenine ait olması,
 • İş yerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi,
 • 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların olması,
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi ve tahakkuk eden primlerin yasal süresinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, (rim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılacaktır.)
 • Aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacağı da ayrıca belirtilmiştir.

7316 Teşvikinden Yararlanma Süresi

7316 sayılı Torba Kanun ile getirilen 4447 sayılı Kanunun Geçici 30. maddesinde yer alan prim desteği, Nace kodu belirlenen iş yerlerine 2021/Nisan ve Mayıs dönemlerini kapsayacak şekilde uygulanacak.

Özellikli Durumlar

Destek süresi boyunca işten ayrılışı gerçekleştirilen sigortalıların tekrar aynı işverene bağlı iş yerinde işe başlaması durumunda kalan süre kadar destekten yararlanılacak.

Aynı işverene bağlı başka iş yerine nakil olan sigortalıların destekten yararlanmaması maalesef 7316 sayılı Teşvik için de geçerli. 16 nakil kodu özünde bir işten ayrılma ya da yeni bir işe başlangıç olarak görünmese de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sistemi bu nakli yeni bir işe başlama ve işten ayrılış olarak tanıdığı için teşvikten/destekten faydalandırılamıyor.

Asıl işveren-alt işveren iş ilişkisinde alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılardan dolayı da destekten yararlanılabilecek. Asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı ayrı değerlendirilecek.

Özel sektör iş yerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanılması mümkün.

Prim desteğinden yersiz yararlandığı anlaşılan işverenlerden, yersiz yararlanılan prim desteği tutarları 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin ikinci Fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte işverenden tahsil edilecek.

Teşvik Tutarı

7316 sayılı Torba Yasa ile getirilen teşvikin hesaplama şekli aşağıda gibi olacak:

Nace kodu uygun görülen iş yerlerinde,  2021 Nisan ve Mayıs ayları ile sınırlı kalmak kaydıyla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesinde öngörülen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren primlerinin tamamı (%37,50) tutarında destek sağlanacak.

Aylık destek tutarı cari aydaki asgari ücret üzerinden hesaplanan tüm primler üzerinden gerçekleşecek.

Aylık destek tutarı: 3,577,50 x 0,375 = 1.341,56-TL

Başvuru İşlemleri

Nace kodu uygun iş yerlerinin, destek kapsamındaki sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan “07316- 4447 Sayılı Kanun Geçici 30.Madde – Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvik” menüsü aracılığıyla yapılacak.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir