İSG Defter ve Belgelerini Teslim Etmemede İPC İstisnası
İSG Defter ve Belgelerini Teslim Etmemede İPC İstisnası

İSG Defter ve Belgelerini Teslim Etmemede İPC İstisnası

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Denetim Birimleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa istinaden mükelleflerden/işverenlerden “bilgi ve belge isteme” hakkına sahip olup teslim edilmemesi halinde yine aynı Kanunun 102. Maddesi gereği “idari para cezası” hükümlerini uygulamaktadır.

Denetim Birimlerince genellikle mükelleflerin/işverenlerin,

  • İşletmenin büyüklüğüne göre defter ve belgeleri,
  • Ücret bordrosu, ücret hesap pusulası,
  • Banka ücret ödeme dekontu,
  • Muhtasar Beyanname,
  • Eksik gün belgeleri,

Vb. belgeleri denetimin konusuna göre değişkenlik gösterecek şekilde istemektedir. Bu belgeler mükellefe/işverene tebliğ edilmediği takdirde;

“İş yeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen on beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

  • Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin on iki katı tutarında idari para cezası,
  • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası,
  • Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.”

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı Güvenliği Açısından Defter İbraz Etmeme Hususunda İPC Uygulamasına Sınırlama Getirdi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 21.07.2022 tarih 49047331 sayılı ve “6331 Sayılı Kanun” konulu duyurusunda,

22.09.2021 tarihli ve 31808002 sayılı Başkanlık Makamı Olur’u ile 6331 sayılı Kanuna göre tutulması zorunlu kayıt ve belgelerin denetimde ibraz edilmemesi halinde İPC uygulanmasını,  23.06.2022 tarihli ve 47780667 sayılı Başkanlık Makamı Olur’u ile SGK 31808002 sayılı Olur’u yürürlükten kaldırmış, 6331 sayılı Kanuna göre tutulması gereken kayıt ve belgelerin denetimde ibraz edilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin ilk fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Burada baz alınacak tarih 23.06.2022 tarihidir, bu tarih itibarı ile İPC’lerin iptali ya da tahsili söz konusu olacaktır.

23.06.2022 tarihinden önce tebliğ edilip işverenlerce ödenmeyen tutarların tahsiline devam edilecektir.

23.06.2022 tarihi ve sonrasında işverenlere tebliğ edilip, işverenler tarafından ödenen idari para cezaları yanlış ve yersiz alınan SGK alacağı olarak değerlendirileceğinden işverenler tarafından başvurulması halinde iade ya da mahsup edilebilecektir.

23.06.2022 tarihi ve sonrasında, işverenlere tebliğ edilip işverenlerce ödenmeyen tutarların tahsiline devam edilmeyecektir.

23.06.2022 tarihi ve sonrasında denetim raporlarında yer aldığı halde işverene henüz tebliğ edilmeyen cezalar hakkında denetim raporunun düzenlendiği tarih 23.06.2022 ve sonrası olması halinde işlem yapılmaması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 21 Temmuz 2022 tarih 49047331 sayılı ve “6331 Sayılı Kanun” için tıklayın.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir