İŞKUR İşbaşı Eğitiminde Neler Değişti?
İŞKUR İşbaşı Eğitiminde Neler Değişti?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarında Düzenleme

İşbaşı eğitim programı işverenlere işe alacakları kişileri öncesinde gözlemleme ve değerlendirme yaparak haklarında detaylı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda daha doğru bir karar verme imkânı sağlamaktadır. İşverenler istedikleri özelliklere sahip katılımcıları kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR’dan da katılımcı adayı bulunmasını talep edebilmektedirler.

Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 03.02.2022 tarihli duyuru ile, İŞKUR Aktif işgücü hizmetleri mevzuatı kapsamında düzenlenen kurs/programların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla mevzuatta düzenlenen ancak sistemsel kontrol bulunmayan durumlara ilişkin aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir.

  • 78 fiili gün olarak planlanacak programlar her halükârda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek üzere en fazla 5 takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara verme durumunda her halükârda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek ve 78 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir.
  • İmalat ve bilişim mesleklerinde her halükârda izleyen yılın 30 Haziranı’nı geçmemek üzere programlar en fazla 156 fiili gün olarak planlanabilecek ve en fazla 8 takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara verme durumunda her halükârda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek ve 156 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir.
  • Geleceğin mesleklerinde düzenlenecek programlar her halükârda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek üzere programlar en fazla 234 fiili gün olarak planlanabilecek ve en fazla 11 takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara verme durumunda her halükârda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek ve 234 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir.
  • İşbaşı eğitim programı kapsamında işlemlerin yapılabilmesi için sistemde öncelikle “yedek yönetici” tanımlaması yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
  • İşbaşı eğitim programlarında katılımcı ekleme işlemleri programın ¼’lük süresi içerisinde olmak şartıyla yalnızca programın açıldığı ay içerisinde yapılabilecektir. Takip eden aylarda ¼’lük süre içerisinde olsa dahi aynı program için katılımcı eklenmesine onay verilmeyecektir.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir