2021 Yılı Ücret Beyannamesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda gerçek kişilerin gelir vergisine tabi gelir unsurları ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar olarak tanımlanmıştır. 7 Aralık 2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 86 ve 103’de yapılan düzenlemeler sonucu ücret geliri elde eden kişilerin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler yapılmış ve ilk olarak geçtiğimiz yıl uygulanmıştı.

Her vergilendirme dönemini takip eden yılın Mart ayı süresince verilmesi gereken beyannameler Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden online olarak “Hazır Beyan” sistemi aracılığıyla doldurulacaktır.

Kimler Beyanname Vermeli?

 • Ücretin ödendiği dönemde gelir vergisi kesintisi yapılmayan, istisna kapsamında bulunmayan ücretler
 • Ücretin ödendiği dönemde gelir vergisi kesintisi yapılan ücretlerin toplam tutarının 2021 yılı için 650.000 TL’yi aşanlar
 • Ücretin ödendiği dönemde gelir vergisi kesintisi yapılan birden sonraki işverenden alınan ücretler toplamının ikinci vergi diliminde bulunanlar (2021 yılı için 53.000 TL)

KGVM Taşınması

Yıl içerisinde işyeri değiştirerek farklı işverenlerle çalışmaya başlayan çalışanlar isteğe bağlı olarak kümülatif gelir vergisi matrahlarını yeni işyerine taşıyabilir. Ancak kümülatif gelir vergisi matrahını yeni işvereninde devam ettirmeleri beyanname verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

Beyannamede Kullanılabilecek İndirimler

Gelir vergisi matrahının tespitinde beyanname doldurulurken aşağıdaki indirimler bildirilebilir ve bu indirimlerin sayesinde vergi iadesinin alınması da mümkün olmaktadır.

 • Şahıs Sigorta Primleri
 • Eğitim ve Sağlık Harcamaları
 • Bağış Yardımlar
 • Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Dini Tesislere İlişkin Bağış ve Yardımlar
 • Gıda Bankacılığı Kapsamındaki Bağış ve Yardımlar
 • Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar
 • Sponsorluk Harcamaları
 • Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar
 • Türkiye Kızılay Derneği İle Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış Ve Yardımlar
 • Kapadokya Alanı Başkanlığına Yapılan Bağış ve Yardımlar İle Sponsorluk Harcamaları

Diğer kanunlara göre tamamı indirilebilecek bağış ve yardımlar;

 • Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara ilişkin 7269 sayılı Kanuna göre oluşturulan fona yapılan nakdi bağışların tümü ile milli yardım komiteleri veya mahalli yardım komitelerine makbuz karşılığı yapılan ayni/nakdi bağışlar
 • Yüksek Öğretim Kanununa göre üniversitelere ve Yüksek Teknoloji Enstitüsüne makbuz karşılığı yapılan nakdi ve ayni bağışlar ile vakıf üniversitelerine yapılan bağış ve yardımlar
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanuna göre yapılan nakdi bağışlar
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi bağışlar
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa göre yapılan ayni/nakdi bağışlar
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanununa göre yapılan ayni/nakdi bağışlar
 • Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununa göre yapılan ayni/nakdi bağışlar,
 • İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesine göre ilköğretim kurumlarına yapılan nakdi bağışlar

Örnek 1:

Birinci işverenden ücret gelirinin 570.000 ₺, ikinci işverenden ücret gelirinin 25.000 ₺ olduğunu varsayalım. Toplamda elde edilen ücret kazancı 570.000 + 25.000 = 595.000 ₺ olacaktır.

Toplam tutar 2021 yılında 650.000 ₺ olan beşinci vergi dilimini aşmadığından ve ikinci işverenden elde ettiği geliri ikinci vergi dilimi (2021 yılı için 53.000 ₺) altında kaldığından beyanname vermesine gerek görülmemektedir.

Örnek 2:

Birinci işverenden ücret gelirinin 450.000 ₺, ikinci işverenden ücret gelirinin 53.500 ₺ olduğunu varsayalım. Toplamda elde edilen ücret kazancı 450.000 + 53.500 = 503.500 ₺ olacaktır.

Toplam tutar 2021 yılında 650.000 ₺ olan beşinci vergi diliminin altında kalsa da ikinci işverenden elde etmiş olduğu ücret geliri ikinci vergi dilimini (2021 yılı için 53.000 ₺) aştığından beyanname verilmesi gerekir.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Engelli Aylığı ve Yaşlılık Aylığı Birlikte Alınabilir mi?

Engelli Aylığı ve Yaşlılık Aylığı Birlikte Alınabilir mi?

Engelli ve yaşlılık aylığı birlikte alınabilir mi?

1 yorum

 1. Merhabalar,

  Toplam tutar 2021 yılında 650.000 ₺ olan beşinci vergi diliminin altında kalsa da ikinci işverenden elde etmiş olduğu ücret geliri ikinci vergi dilimini (2021 yılı için 53.000 ₺) aştığından beyanname verilmesi gerekir.

  Bu durumda sadece ikinci işyeri için mi beyanname verilmedilir, her iki işyeri için de beyanname vermek gerekir mi?

  Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir