Kısmi Süreli Çalışanların Prim Gün Tamamlaması
Kısmi Süreli Çalışanların Prim Gün Tamamlaması

Kısmi Süreli Çalışanların Prim Gün Tamamlaması

İş kanununda haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirtilmektedir. Kısmi süreli çalışma ise tam süreli olarak aynı iş yerinde çalışan bir kişinin 2/3’ü kadar veya daha az süreli çalışmayı ifade etmektedir.

Yönetmeliğe göre Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalının ay içerisindeki prim gün sayısı 20 günden fazla olamamaktadır.

Peki Kimleri Kısmi Çalışan olarak Kabul Edebiliriz?

  • Part Time Çalışanlar: Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştıkları iş yerinin haftalık çalışma süresinin en fazla 3’te ikisi kadar çalışırlar. Tam zamanlı çalışanların haftada 45 saat çalıştığı iş yerlerinde ise kısmi süreli çalışanlar en fazla 30 saat çalışabilirler.
  • Çağrı Üzerine Çalışanlar: İşçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesi imzalanarak gerçekleşmektedir. Çalışan bu sözleşmeye göre işe çağrıldığında, işverenle birlikte belirlenen sürede çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.
  • Çalıştığı Saat Kadar Ücret Alanlar: İşverenle ücretini saat üzerinden anlaşan ve çalıştığı saat kadar ücret kazanan, toplam çalışma saati üzerinden hesaplanan prim gün sayısı 30 günden az olan kişileri ifade eder.
  • Ev Hizmetlerinde Çalışanlar: Bu kişilerin sigortalılığı ile ilgili hükümler 10 günden az ya da çok çalışmalarına göre belirlenmiştir. Tam zamanlı çalışanlar hariç, ay içinde 30 günden az ev hizmetlerinde çalışanlar bu kapsamda değerlendirilebilir.

Kısmi Süreli Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Prim Tamamlamasındaki Yasal Düzenlemeler

Değişiklikler yapılmadan önce 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. Maddesinde, “ Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur” diye belirtilmekteydi.

Bu zorunluluk hali önce 30 günden az çalışmalar için geçerliydi, daha sonra da 20 günden az çalışmalar için olmak üzere değiştirilmiştir.

Fakat yapılan son düzenlemeyle birlikte 26.03.2020 tarihinde yayınlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 45 inci maddesi gereği “Kısmi süreli çalışanlar veya çağrı üzerine çalışanlar ile, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan ay içerisinde 8 gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.  

Özetlemek gerekirse yasada yapılan değişiklik sonrası Genel Sağlık Sigortası Primini 30 güne tamamlama zorunluluğu; Kısmı süreli veya Çağrı üzerine çalışanlar için 8 gün ve daha az çalışanlar olarak belirtilmektedir.

Şayet kısmi süreli bir çalışan ay içerisinde 9 gün çalıştığı taktirde GSS primi ödemesine gerek duyulmamaktadır.

Ev hizmetlerinde çalışanlar için ise 10 gün ve daha fazla çalışması var ise eksik günlerine ait GSS primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu kaldırılmıştır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir