Psikologların Fiili Hizmet Zammı Sona Erdi
Psikologların Fiili Hizmet Zammı Sona Erdi

Psikologların Fiili Hizmet Zammı Sona Erdi

Bazı ağır işlerde çalışanların, 5510 sayılı Kanun gereği mesleki yıpranma nedeniyle daha erken emekli olmalarını sağlayan fiili hizmet zammı uygulamasında, 2018 yılında yapılan düzenleme ile sağlıkçılar da kapsama alındı. Psikologların kapsam olup olmayacağı ile ilgili son noktayı ise SGK tarafımdan yayımlanan genel yazı koydu.

Sağlıkçılar için fiili hizmet zammı uygulaması, 3 Ağustos 2018’den itibaren geçerli olacak şekilde, “11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar” için düzenlenmişti. Bahsedilen meslek mensuplarının fiili hizmet zammı kapsamında geçen sürelerinin her 360 prim günü için, sigorta prim günlerine 60 gün daha ekleniyor. Toplamda 5 yılı geçmemek üzere eklenen bu ek prim günleri ile daha erken emekli olma şansı elde ediyorlar.

Tıbbi anlamda teşhis ve tedavi uygulama yetkisi bulunan psikologlar için de fiili hizmet uygulamasına başlayan iş yerleri vardı. Fakat uygulamanın SGK tarafından yayımlanan Genel Yazı ile iptal edilmesi gündeme geldi.

SGK’nın Genel Yazı’sında belirttiği üzere, ilgili Bakanlıkların Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş istendiğini ve bu görüş neticesinde bir unvan listesi paylaşıldığını ve tıbbi uygulama yetkisi bulunan psikologların fiili hizmet zammı kapsamında değerlendirilmeyeceği anlaşılmıştır.

Önümüzdeki günlerde, Kurum’un bilgilendirmesi ile işverenlerin halihazırda fiili hizmet zammından yararlandırdıkları psikologların fiili hizmet zammının iptalinin sağlanacağı yazıda bildirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili yazısının aslına ulaşmak için tıklayın.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir