SGK ve Vergi Bildirimlerine Erteleme
SGK ve Vergi Bildirimlerine Erteleme

SGK ve Vergi Bildirimlerine Erteleme

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle SGK prim borçlarının ödenme süreleri ile Kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerine ilişkin 09 Şubat 2023 tarihli SGK duyurusu ile erteme kararı getirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 20 Şubat 2023 tarihli duyurusu ile Elazığ ili de mücbir sebep kapsamında erteleme kararına dahil edilmiştir.

Buna göre mücbir sebep kapsamına alınan yerler için;

a) 06 Şubat 2023 ile 30 Nisan 2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

b) 06 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, aylarına ait prim borçları 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

c) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, kapsama alınan illerdeki yerler için 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31 Ağustos 2023 kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

d) Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 06 Şubat 2023 ila 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında olanlar için son ödeme tarihi 31 Ağustos 2023 olarak dikkate alınacaktır.

e) Kontrol muayenesine tabi olanlardan kontrol muayene tarihleri 01 Şubat 2023 ila 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında olanların, kontrol muayene tarihleri 31 Ağustos 2023 olarak belirlenmiştir.

f) Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan Kurum alacaklarından 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31 Ağustos 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağıustos 2023 tarihine (bu tarih dahil) ertelenecektir.

Mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15 Ağustos 2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de 31 Ağustos 2023 gününe kadar uzatılmıştır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir