Elektronik Ortamda İş Yeri Adres Değişikliği
Elektronik Ortamda İş Yeri Adres Değişikliği

Elektronik Ortamda İş Yeri Adres Değişikliği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yasal bildirimlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin kolaylık sağlayan uygulamaları geliştirmektedir. Bilindiği üzere, 04 Ocak 2019 tarihli, 239234 sayılı SGK genel yazısı ile işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin iş yerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından düzenlenebilmesine ilişkin program düzenlenerek işletime alındığı, SGK’nın 03 Mayıs 2021 tarihli, 24641420 sayılı genel yazısındaysa, işverenlerin Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirket yeni ortak ekleme işlemlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alındığı bildirilmişti.

Yapılan program çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde iş yerlerinin adres değişikliklerinin e-devlet sistemi üzerinden yapılabileceğine ilişkin SGK genelgesi yayınlandı. 07 Şubat 2023 tarihli “Nakil İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi” konulu SGK genelgesi ile elektronik ortamda iş yeri adres değişikliği ekranlarının açıldığı bilgisi duyuruldu.

İş yerlerinin faaliyette bulundukları adreslerden farklı bir adrese taşınması durumunda 10 gün içerisinde SGK’ya nakil işlemleri için yapılması gereken yasal bildirim, yayınlanan SGK genelgesiyle beraber bundan sonraki süreçte e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilecektir. İşverenler tarafından sistem üzerinde yapılan bildirimler gerekli incelemelerin ardından iş yerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince onaylanmak suretiyle işleme alınacaktır.

E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen iş yeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca Kuruma gönderilmesine gerek yoktur. İş yeri tescil işlemi sırasında işveren tarafından sisteme eklenmeyen belgelerin ilgili sosyal güvenlik merkezine elden ibraz edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

E-Devlet üzerinden gönderilen iş yeri bildirgeleri ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nce onaylanıncaya dek işverenler tarafından sisteme kaydedilmiş olan belgeler üzerinde değişiklik yapılması mümkündür. Ancak, iş yeri bildirgesinin ilgili sosyal güvenlik merkezince onaylanması sonrasında sisteme kaydedilen belgeler üzerinde işverenler tarafından herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

İş yeri bildirgesinin sistem üzerinden verildiği tarih, Kuruma verildiği tarih kabul edilecek olup, iş yerinin tescil tarihi ise hizmet akdi kapsamında sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih olacaktır. Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih, iş yeri bildirgesinin verildiği tarihten önceki bir tarih ise iş yeri bildirgesi süresinde verilmemiş kabul edilecektir.

Bilindiği gibi, iş yeri nakil işlemleri 2020/20 tarihli SGK Genelgesi açıklamaları ışığında yapılmaktadır. İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde veya aynı il sınırları içerisinde gerçekleşecek nakil işlemlerinde iş yeri tescil işlemleri 2020/20 sayılı SGK Genelgesi açıklamalarında belirtilen işlemlere göre yapılmalıdır. İşverenlerce, iş yerlerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir adrese nakledilmesi hâlinde 10 gün içerisinde SGK’ya yapılması gereken yasal bildirim, artık e-devlet üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebilecektir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret hesap pusulası ile ücret bordrosu arasındaki fark nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir