Şirket E-Postalarınız Yüzünden İşinizden Olmayın

Kuruma ait olup, çalışan adına tahsis edilen bir e-posta adresinin kişisel amaçlı yazışmalar için kullanılması işveren açısından haklı fesih nedeni sayılabilecek.

Şirkete ait e-posta üzerinden mesai saatleri içinde özel yazışma yaptıklarının tespiti üzerine iş sözleşmeleri işverence feshedilen iki çalışanın açtıkları işe iade davasının Bakırköy İş Mahkemesince reddini müteakip anılan çalışanların Anayasa Mahkemesine, “kurumsal e-posta hesaplarının işveren tarafından incelenmesinin özel hayata saygı ve haberleşmenin gizliliği hakkının ihlali olduğu” gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruları da reddedildi.

Böylece işverenlerin çalışanlarına tahsis ettiği kurumsal e-postaları kontrol edebileceği ve bu adresleri kişisel amaçlı yazışmalar için kullanan personelin iş akdine haklı nedenle son verilebileceği kesinlik kazanmış oldu.

İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESİH NEDİR?

4857 Sayılı İş Kanunu 25. maddesinde işverene, süresi belirli olsun veya olmasın iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilme hakkı veren nedenler belirlenmiş ve fesih şartları;

I. Sağlık sebepleri,25
II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,
III. Zorlayıcı sebepler
IV. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması

alt başlıklarına ayrılmıştır.

Kurum e-postalarının mesai saatlerinde kişisel amaçlı kullanımının Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan kararı doğrultusunda, Madde: 25/2- “e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, … gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması” bendi kapsamında değerlendirilebileceğini ve bu fiili işleyen çalışanların ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin işten çıkarılabileceği unutulmamalıdır.

NE YAPMALI?

Sonuç olarak, çalışanın bu nedenle işten atılmasında yapılan ihlalin sıklığının ve yazışmaların içeriğinin de göz önüne alınacağı bir realite olmakla birlikte, aşağıdaki hususlar unutulmamalı ve işyeri e-posta adresinin her türlü kişisel kullanımından kaçınılmalıdır;

  • İşyerinin iletişim politikası ve bu alandaki kısıtlamalar çok iyi bilinmelidir,
  • İşyeri e-posta adresi sadece iş içindir,
  • İşveren bu e-postaları izlemeye yetkilidir,
  • Kural dışı yazışmalarınızı silmeniz bir çözüm değildir, bu yazışmalar belirli süre saklanmaktadır,
  • Gerçek anlamda bir zorunluluk oluştuğunda kendi kişisel e-malinizi kullanın, bunlar makul bir düzeye kadar hoş görülebilecektir.

Ayrıca iş sözleşmelerinde; şirket kaynaklarının, bilgisayarların, kurumsal e-posta hesaplarının kişisel amaçlar doğrultusunda kullanımının kesin şekilde yasaklanması; gerektiğinde yazışmaların ve iletişim kayıtlarının takip edilebileceği ve incelenebileceği hususunun belirtilmiş olmasının da gerekli olduğunu değerlendirmekteyiz.

Kısıtlamaların ve izin verilebilecek durumların şirket içi yönergelerle düzenli bir şekilde personele hatırlatılmasıyla ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemek mümkün olabilecektir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde oluşan zorlayıcı nedenin çalışma düzenini değiştirmesiyle, işçi ve işverenin durumdan olumsuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir