Yatırım Teşviklerinde SGK Prim Teşviki Uygulaması
Yatırım Teşviklerinde SGK Prim Teşviki Uygulaması

Yatırım Teşviklerinde SGK Prim Teşviki Uygulaması

Devlet tarafından firmalara, ekonomik büyümeyi desteklemek, belirli sektörlerin büyümesini ve gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli teşvikler verilmektedir. Bu teşviklerin bazıları SGK, İŞKUR, Maliye Bakanlığı gibi daha lokal alanları kapsarken, bazı teşvik türlerinde ise firmaların birçok Kurum ve Bakanlığın avantajlarının tamamından yararlanabilmesi mümkün olmaktadır.

Ülkemizde yatırım teşvikleri belirli gelişmişlik düzeyi, coğrafi konum vb. birçok parametre göz önünde bulundurularak 6 farklı bölgede gerçekleştirilmektedir.

Yatırım Teşvik Sisteminde Bölgeler

1.Bölge2.Bölge3.Bölge4.Bölge5.Bölge6.Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elazığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
 Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
 Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
 Konya Uşak Malatya Tokat Muş
 Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
 Sakarya  Sivas Yozgat Şanlıurfa
 Yalova    Şırnak
     Van
    Bozcaada ve  
Gökçeada  
İlçeleri

Yatırım Teşvik Türleri

25510, 16322 ve 26322 kanun numaralı toplam 3 adet yatırım teşviki bulunmaktadır. Bu teşviklerden yararlanma belirli şartlara tabi olduğu gibi, işveren tarafından yerine getirilmesi gereken birtakım prosedürleri de barındırmaktadır.   

Yatırım Teşviklerine Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişi, adi ortaklık, sermaye şirketleri, kooperatifler, kamu kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve vakıflar yatırım teşviklerine başvurabilirler.

Yatırım Teşviklerinin Sağladığı Destekler

Yatırımcılar gerekli koşulları sağlamaları durumunda aşağıdaki desteklerden faydalanabilmektedir.

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi Desteği
 • Faiz Desteği
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği
 • KDV İadesi

SGK PRİM TEŞVİKLERİ BAKIMINDAN YATIRIM TEŞVİKLERİ

Yatırım teşviklerinin sağlamış olduğu en büyük avantajlardan birisi de SGK Prim teşvikleridir. Sigorta prim teşvikinden özel sektör işverenleri yararlanabilmektedir.

Emekli çalışanlar ile yurtdışında çalışan sigortalılar söz konusu destekten faydalanamamaktadırlar.

Teşvikten Yararlanma Şartları

Sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için;

 • Teşvik belgesi alınmış ve tamamlama vizesinin yapılmış olması
 • İşyerinin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış, tecil ve taksitlendirilmiş olması)
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin/Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ya yasal süre içerisinde verilmiş olması
 • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi
 • İşyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması
 • İşyerinin vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması ve e-Borcu yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulmuş olması gerekmektedir.

Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tamamlama vizesi yapıldıktan sonra, işyeri bilgilerinin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderildiği tarihi takip eden ay başından itibaren firmalar yatırım teşviklerinden faydalanabileceklerdir. Bu süre zarfında SGK tarafından yatırım teşviklerine hak kazanan firmalara bilgilendirici tebligat ulaşmaktadır.

Sigorta Primi Teşvik Tutarı

Kapsama giren sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin;

 • İşyerinin 1,2,3,4 ve 5.bölgelerde yer alması durumunda yalnızca işveren hissesi oranında,
 • İşyerinin 6.bölgede yer alması durumunda ise sigortalı ve işveren hissesi tutarında,
 • Faaliyet kolunun gemi yatırımı olması durumunda da hangi bölgede kurulu olduğuna bakılmaksızın işveren hissesi prim tutarının tamamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir