Özürlü Çalışanlara İlişkin Olarak Türkiye Kurumu İl/ Şube Müdürlüklerinden Onaylatılacak Belge

SİRKÜLER

TARİH

05/01/2011

SİRKÜLER SAYI 2011/08

KONU : Özürlü teşvikinden yararlanılmak aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 veya 54857 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle SGK’na bildirilen sigortalıların tamamen en son durumlarını göstermek üzere Türkiye Kurumu il/ şube Müdürlüklerinden onaylatacaklar belgeyi, her yılın Ocak ay içinde Kuruma ayrıca ibraz etmeleri gerektiği.

LEGAL

MEVZUAT

4857 sayılı  yeni Kanunu, 5510 sayılı kanun, 5763 sayılı kanun,

SiRKÜLER 2011/08

 

ÖZÜRLÜ ÇALIŞANLARA iLiŞKİN OLARAK TÜRKİYE KURUMU İL/ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDEN ONAYLATILACAK BELGE

4857 sayılı kanunun 30. maddesinde değişiklik yapan 5763 sayılı kanunda sigorta primi iş veren hissesi teşviki düzenlenmiştir. Özel sektöre ait iş yerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin, anılan maddede belirtilen oran ve şartlar dahilinde Hazinece karşılanması düzenlemektedir. Sigorta primi iş veren hissesi (özürlü) teşvikinden yararlanabilmek amacıyla aylık prim ve hizmet belgelerinin 14857 veya 54857 sayılı kanun türü seçilerek verilmesi gereklidir.

Özel sektör işverenlerince çalıştırılan özürlü sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılması mümkün iken, kamu işyerlerinde (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile bunlara bağlı işletmeler, sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait olan işyerleri ve diğer kamu işyerlerinde) çalıştırılan özürlü sigortalılar için, bahse konu sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün değildir.

4857 sayılı kanunun 30. maddesinde düzenlenen teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin; Türkiye Kurumu il/ şube Müdürlüklerinden onaylatacaklar ve özürlü statüsünde çalıştırdıkları sigortalıların TC kimlik numarasını, ad-soyadını , Kurumuna tescil tarihini, kontenjan dahilinde/korumalı işyerinde/kontenjan fazlası olarak/yükümlü olunmadığı halde çalıştırma durumlarını ihtiva eden belgenin aslını işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik il/Merkez Müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

TBMM’de görüşülen torba kanun yasalaştıktan sonra özürlü teşvikinden yararlanan personel için aynı zamanda beş puanlık prim teşvikinden de yararlanılabilecektir.

İş yerinde kontenjan fazlası olarak veya yükümlü olunmadığı halde çalıştırılan özürlü sigortalıların, daha sonra kontenjan dahilinde çalıştırılmaya bağlanılması durumunda bu değişikliğin yine Türkiye Kurumu il/ şube Müdürlüklerinden onaylatılacak belge ile belgelenmesi gerekmektedir.

İş verenlerin, işyerinde çalıştırdıkları özürlü sigortalıların tamamen  en son durumlarını göstermeküzere Türkiye Kurumu il/ şube Müdürlüklerinden onaylatacakları SİRKÜ ekinde yer alan belgeyi, her yılın Ocak ay içinde SGK’ya ibraz etmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla

Kurt ve Koçak Danışmanlık

Eğitim ve Yay. Tic. Ltd. ti.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Süreli Engelli Raporlarının Yenilenme Zorunluluğu

Süreli Engelli Raporlarının Yenilenme Zorunluluğu

Pandemi nedeniyle geçerli kabul edilen süresi geçmiş engelli raporları için yenileme süreci başladı.