İşkur Meslek Kod Girişi Güncellemesine İlişkin Sirküler

SİRKÜLER
TARİH :  20.04.2011
SİRKÜLER SAYI :  2010/35

KONU : İŞKUR Meslek Kod Girişi/Güncellemesi
İLGİLİ MEVZUAT : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, SGK Yönetim Kurulu Kararı

SİRKULER OZETİ: İs akdiyle isçi çalıştıran işverenler, e-Bildirge yoluyla isçilerin çalışma gün sayıları ile kazançlarını “Aylık  prim ve hizmet belgesi” ile göndermekle yükümlüdür.

01.08.2009 tarihinden sonra isten çıkış veya ise giriş bildirimi olmayan sigortalıların
“meslek adı ve kodunun” tespit edilebilmesi amacıyla daha önce e-Bildirge sistemine “İs-Kur
Meslek Kod Giriş/Güncelleme” alanı eklenmiş ve güncellemelerin bu alandan yapılması gerektiği işverenlere duyurulmuş idi. Ancak daha sonra İs-Kur Meslek Kod Giriş/Güncelleme işleminin Sigortalı İse Giriş ve İsten Çıkış Bildirgesi menüsüne girilerek yapılması  gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, işverenlerin çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin meslek kodlarını
“Sigortalı İse Giriş ve İsten Çıkış Bildirgesi” menünde mevcut “İSE GİRİS BİLDİRGESİ
GUNCELLEME” ekranları vasıtasıyla her bir sigortalı için ayrı ayrı sisteme kaydetmeleri gerekmektedir. Söz konusu kayıt işlemlerinin yapılmaması halinde 2011/Mart dönemine ait APHB’nin verilememesi dolayısıyla cezalı duruma düşülmesi söz konusu olabileceğinden, gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Güncelleme işlemi her sigortalı için değil, İs-Kur Meslek Kodu daha önce girilmeyen sigortalılar için yapılacaktır.

SİRKÜLER – 2010/35
İS-KUR MESLEK KOD GİRİSİ/GÜNCELLEMESİ
1-İS-KUR MESLEK KODU GİRİSİ/GÜNCELLEMESİ

İs akdiyle isçi çalıştıran işverenler, e-Bildirge yoluyla isçilerin çalışma gün sayıları ile kazançlarını “Aylık prim ve hizmet  belgesi” ile göndermekle yükümlüdür. 01.08.2009 tarihinden sonra isten çıkış veya ise giriş bildirimi olmayan sigortalıların “meslek  adı ve kodunun” tespit edilebilmesi amacıyla daha önce e-Bildirge sistemine “İs-Kur Meslek Kod Giriş/Güncelleme” alanı eklenmiş ve  güncellemelerin bu alandan yapılması gerektiği işverenlere duyurulmuş idi. Ancak daha sonra İs-Kur Meslek Kod Giriş/Güncelleme işleminin Sigortalı İse Giriş ve İsten Çıkış Bildirgesi menüsüne girilerek yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, işverenlerin çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin meslek kodlarını “Sigortalı İse Giriş ve İsten Çıkış Bildirgesi” menünde mevcut “İSE GİRİS BİLDİRGESİ GUNCELLEME” ekranları vasıtasıyla her bir sigortalı için ayrı ayrı sisteme kaydetmeleri gerekmektedir. Söz konusu kayıt işlemlerinin yapılmaması halinde 2011/Mart dönemine ait APHB’nin verilememesi dolayısıyla cezalı duruma düşülmesi söz konusu olabileceğinden, gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Güncelleme işlemi her sigortalı için değil, İs-Kur Meslek Kodu daha önce girilmeyen sigortalılar için yapılacaktır.

Örnek: İşyerinde 15 sigortalı çalışmakta olup 14 sigortalının meslek kodu girilmiş/güncellenmiş ise meslek kod güncellemesi yapılmayan 1 isçi için güncelleme yapılması yeterli olmaktadır.

2-İS-KUR MESLEK KODU GİRİSİ/GUNCELLEMESİ İSLEMİNİN YAPILMASI

@-Bildirge Şifresi ile Sigortalı İse Giriş ve İsten Çıkış Bildirgesi menüsüne girilerek aşağıda belirtildiği bicimde güncelleme  işlemi yapılmalıdır.

3-OLASI SORUNLARIN COZUMU
Eski yıllara/dönemlere ait sigortalı ise giriş bildirgelerinin verilmesi halinde, ise giriş bildirgesinin verildiği sosyal güvenlik  merkezi, sisteme ise girişi girmemiş ise İs-Kur Meslek Kodu güncelleme işlemi yapılamamaktadır. Bu sorunun yaşanması halinde ilgili sosyal
güvenlik merkezine sürkü  ekinde bulunan dilekçe ile başvuru yapılarak, ise giriş bildirgesinin sisteme girişi yaptırılmalıdır.

Örnek: (A) Ltd. Şti unvanlı işyerine 1 Mart 2003 tarihinde ise giren sigortalı (B)’nin, sigortalı tekrar ise giriş bildirgesi, (C)  sosyal güvenlik merkezi çalışanları tarafından sisteme girilmemiş ise giriş güncelleme amacıyla ilgili menüye gidilerek sigortalının  T.C numarası yazılınca ekrana ise giriş bildirgesi gelmeyecek bu nedenle güncelleme yapılması mümkün olmayacaktır. Bu sorunu çözmek amacıyla sürkü ekindeki dilekçe (C) sosyal güvenlik merkezine verilerek daha önce verilen ise giriş bildirgesinin sisteme girişi  sağlanacak sonrasında ise İs-Kur Meslek Kod Güncelleme işlemi yapılacaktır.

T.C.
SOSYAL GUVENLİK KURUMU BASKANLIĞI

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

……………… Sosyal Güvenlik Merkezi’ne
İSTANBUL

Konu: İse Giriş Bildirgesinin SGK Sistemlerine Girilmesi

Kurumunuzda ………………………………….. dosya numarasında işlem gören
işvereniz. İşyerimizde çalışan ve ise giriş bildirgesi daha önceki yıllarda verilen
………………………. TC Kimlik numaralı sigortalımıza ait ise giriş bilgileri SGK
sistemlerine girilmediği için (tekrar ise giriş bildirgelerinin tescil kütüklerine islenmemesi) İs-
Kur Meslek Kod Güncellemesini yapamamaktayız.

APHB’si verilme suresinin az kaldığı da dikkate alınarak sigortalılarımıza ait ise giriş
bilgilerinin SGK sistemlerine ivedi girilmesini;

Arz ederiz.

İSVERENİN UNVANI-İMZASI

EK :

Onaylı İse Giriş Bildirgesi Sureti
ADRESİ :
……………………………….……………………………….
…………………………………………….……/İstanbul

Kurt ve Koçak Danısmanlık Eğitim ve Yay. Tic. Ltd. Sti.
www.kkdanismanlik.com
bilgi@kkdanismanlik.com

Hakkında iskanunu

Göz atın

Hangi Meslek Kodlarının Tehlike Dereceleri Değişti?

Hangi Meslek Kodlarının Tehlike Dereceleri Değişti?

Meslek kodları ile ilgili yapılan yeni güncelleme ile bazı meslek kodlarının tehlike derecesi değişirken, bazı iş yerleri tehlike listesine eklendi.