Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 2014-5

G E N E L G E
2014 – 5

 

Bilindiği üzere, 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde değişiklik yapılmış 657 sayılı Kanununa geçici madde ilave edilmiş, 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin (SSİY) bazı maddeleri değiştirilmiş, bazı maddeler eklenmiş, bazı maddeler ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Genelge ile yeni mevzuat düzenlemesi, güncellenen mevzuat ile 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

Genelgenin tümünü indirmek için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Talepleri

KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Talepleri

Sosyal Güvenlik Kurumu 23 Haziran 2016 tarihinde yayınlamış olduğu Genelgesinde KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin …