2018 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

Çalışma izni olmadan bağımsız veya bir işyerine bağımlı olarak çalışan ve bunları çalıştıranlarla yasada belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezaları 2018 yılında yeniden değerlendirme oranında (%14,47) arttırılmıştır. 2018 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları böylece yeni rakamlarla karşımıza çıktı.

Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetleriyle ilgili işlemlerde izlenecek usul ve esasları düzenleyen” 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu” 13.08.2016 tarihli, 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiş olup, anılan yasanın 23. maddesinde düzenlenen yeni cezalar aşağıda belirtilmiştir.

 

İDARİ PARA CEZALARI2017 2018
Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline (her bir yabancı için).6.229,007.130,00
Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya.2.491,002.851,00
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya.4.983,005.704,00
Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22. maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirmeyen;

– Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya,

– Yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için).

415,00475,00

 

 • Verilen idarî para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
 • Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
 • Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.
 • Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

BİLDİRİM ZORUNLULUĞU NEDİR?

Uluslararası İşgücü Kanunu 22. maddesi uyarınca; yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

SGK TARAFINDAN UYGULANABİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

Ayrıca unutulmaması gereken diğer bir husus da bu kişiler aynı zamanda sigortasız ve SGK’ya bildirilmeden çalıştırılıyor olacakları için 5510 Sayılı yasada yer alan cezalara da muhatap olacaklardır.

 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesinden dolayı brüt asgari ücretin iki katı;
 • İşçinin sigortasız çalıştırıldığı her ay için asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemiş olması nedeniyle brüt asgari ücretin 2 katı tutarında para cezası uygulanır.
 • Tekerrür durumuna göre bu cezalar arttırılır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise …

5 yorum

 1. Merhaba çalışma izinsiz yabancı eleman çalıştıranı nereye şikayet edebilirim?

 2. Merhaba çalışma izinsiz yabancı eleman çalıştıranı nereye şikayet edebilirim?

 3. Merhaba. Çalışma iznim olduğu halde, eski iş yerinden çıkış yqpmadsn yeni bir eve yatılı işçi olarak girdim ama bana sigorta yapmayacağını. Ve sigorta yaptıracaksa da maaşımdan keserek ödeyeceğini söyledi. İşten çıkmama 3 hafta oldu ve paramı vermediği gibi eşyalarımı da vermiyo. Nereye şikayet edebilirim?

 4. kimlik çıkarınca çalıştıralabiliyor mu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir