İş Kanunu İdari Para Cezaları 2018
İş Kanunu İdari Para Cezaları 2018

İş Kanunu İdari Para Cezaları 2018

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin yerine getirilmemesi durumuna ilişkin İdari Para Cezaları 2018 yılı rakamları belli oldu. İş Kanunu hükümlerine aykırı davranan işverenler hakkında aşağıdaki para cezaları uygulanacaktır. İş Kanunu İdari Para Cezaları 2018:

4857 İş Kanunu

Konu

Aykırılık Durumunda Cezai Yaptırım

Cezayı Gerektiren Fiil

2018 Ceza Miktarı

3İşyerini Bildirme Yükümlülüğü98Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.21.036 ₺
5Eşit Davranma İlkesi99/aİşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.       177,00 ₺
7Geçici İş İlişkisi99/bGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için.       296,00 ₺
8İş Sözleşmesi Yapılmadığında İşçiye Verilmesi Zorunlu Belge99/cÇalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.       177,00 ₺
14Çağrı Üzerine ve Uzaktan Çalışma99/cÇağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.       177,00 ₺
28Çalışma Belgesi99/dİşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için       177,00 ₺
7/fGeçici İş İlişkisi – Üretimde Öngörülemeyen Artış99/2. fıkraÖngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için.    1.188,00 ₺
29Toplu İşten Çıkarma100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.       693,00 ₺
30Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu101İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.    2.627,00 ₺
32Ücretin Ödenmemesi102/aÜcretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.       191,00 ₺
39Asgari Ücret102/aAsgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.       191,00 ₺
37Ücret Pusulası102/bÜcret hesap pusulası düzenlenmemesi,       693,00 ₺
38Ücret Kesme102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.       693,00 ₺
52Yüzdelerin Belgelenmesi102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.       693,00 ₺
41Fazla Çalışma Ücreti102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.      337,00 ₺
56Yıllık Ücretli İznin Uygulanması103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.       337,00 ₺
57Yıllık İzin Ücreti103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.       337,00 ₺
59Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.       337,00 ₺
60İzinlere İlişkin Düzenlemeler103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.       337,00 ₺
63Çalışma Süresi104Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.    1.853,00 ₺
64Telafi Çalışması104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.       337,00 ₺
68Ara Dinlenmesi104Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi.    1.853,00 ₺
69Gece Süresi ve Gece Çalışmaları104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.    1.853,00 ₺
71Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.    1.853,00 ₺
72Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı10418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.    1.853,00 ₺
73Gece Çalıştırma Yasağı104Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.    1.853,00 ₺
74Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.    1.853,00 ₺
75İşçi Özlük Dosyası104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.    1.853,00 ₺
76Yönetmelik Hükümlerine Uymama104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.    1.853,00 ₺
90İş ve İşçi Bulmaya Aracılık106İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)  21.036,00 ₺
92Yetkili Makam ve Memurlar107İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.  16.829,00 ₺
96/1İşçi ve İşverenin Sorumluluğu107İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.  16.829,00 ₺
96/2İşçi ve İşverenin Sorumluluğu107İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.  16.829,00 ₺
107/2İş Hayatının Denetimi ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.  16.829,00 ₺

Not:

– Uygulanacak idari para cezası ( ipc )miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

– 2018 yılı için yeniden değerleme oranı 14,47 olarak belirlenmiştir.

– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise …

1 yorum

  1. Merhabalar, kız kardeşim bir markette çalışmakta, shiftinde sabahcı ve öğlenci olmak dışında başka bir shift görünmüyor fakat, mağaza müdürü aracı dediği sabah 08:00 de mağazaya gelip öğlen 1-2 gibi bırakıp tekrar 5-6 gibi gidip kapanış 10:00 da gibi kafasına göre bir shift ayarlıyor artı full dedikleri bir sistemde var sabah 08:00 de mağazayı açıyorlar akşam 10:00 kdr aralıksız çalışıyorlar, canı istediğinde mağazadakiler hata yaptığında işçinin haftalık off unu kaldırıp, kafasına göre ceza uygulaması yapmaktadır.
    Bu konuda bana hangi yolu izleyeceğim konusunda yardımcı olmanızı bekler, sizlere iyi çalışmalar, iyi günler dilerim..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir