İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

isyeri-bina-ve-eklentilerinde-alinacak-saglik-ve-guvenlik-onlemlerine-iliskin-yonetmelik17 Temmuz 2013 tarihli, 28710 Sayılı Resmi Gazete’de “İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” yayımlandı.

Yönetmeliğin Amaç ve Kapsamı

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar.

Ancak;

  • İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki işyerlerinde,
  • Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,
  • Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,
  • Balıkçı teknelerinde,
  • Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları içerisinde olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında, uygulanmaz.

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İş Sağlığı ve Güvenliği İdari Para Cezaları

2021 İş Sağlığı ve Güvenliği İdari Para Cezaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışanların iş yerlerindeki sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve …