İşkolları Yönetmeliği

İşkolları Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini tespit etmektir.

İşkolları Yönetmeliği ile birlikte; Uluslararası standartlar göz önüne alınarak her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu düzenlendi. Yönetmelikte bulunan işkolları listesinde asıl işe ek olarak yapılan işlerde asıl işin düzenlendiği işkolunda yer aldı.

İşkolları Yönetmeliği’ne göre, işkolu belirlenmesi sırasında çıkacak anlaşmazlıklar için ilgililerin başvurusu üzerine işkolu o işyerinde yürütülen asıl işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından belirlenecek. Bakanlık kararını belirledikten sonra Resmi Gazete ’de yayımlayacak.

Ayrıca, her yıl Ocak ve Temmuz ayında her işkolunda çalışan sendika üyesi olan ya da olmayan işçilerin sayısına göre istatistik dağılım raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Resmi Gazete de yayınlanacak. Toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayınlanıncaya kadar yayınlanmış olan mevcut içerik geçerliliğini koruyacaktır.

19.12.2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarih itibarı ile yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliği’nin tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde 29921 Sayılı Resmi Gazete’de “Toplu …