klavye

İşsizlik Sigortasına Tabi Olmayan Sigortalıların Durumu

Ülkemizde birçok özel işyerinde işverenlerin işsizlik sigortasına bağlı olan sigortalıları, işsizlik sigortasına bağlı olmayan personel gibi 13, 30, 33 veya 36 numaralı türü belge seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirdikleri tespit edildi. Bu sebepten ötürü Sosyal Güvenlik Kurumu konuyla ilgili bir düzenleme yapma gereği duydu.

Açıklamada; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 46’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamına giren sigortalıları çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenlerinin 13, 30, 33 veya 36 numaralı belge türlerini seçebilmeleri için işsizlik sigortasına bağlı olmayan personel çalıştırdıklarına ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerle birlikte, işyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri ve işsizlik sigortasına bağlı olmayan personel çalıştırdıklarını belgeleyen özel nitelikteki işverenler, ilgili sosyal güvenlik merkezince gerekli tanımlamanın yapılmasının ardından aylık prim ve hizmet belgelerini 13, 30 33 numaralı belge türünü seçerek düzenleyecekleri belirtildi.

Bundan böyle ister resmi işyerlerinde olsun, ister özel nitelikte olmakta birlikte sendikalarda çalıştırılan sigortalı personellerden dolayı herhangi bir tanımlama yapılmasına gerek olmaksızın 13, 30, 33 veya 36 numaralı belge türünün seçilmesi mümkün olacak.

Yabancı uyruklu sigortalılar da işsizlik sigortasına bağlı olduklarından, tüm sigorta kollarına bağlı olarak bildirilmeleri gerekecek. İngiltere ve İsviçre vatandaşı olanlardan uzun vadeli sigorta kolunun uygulanmasını talep etmeyenlerin ise 39 numaralı belge türü seçilerek bildirim yapmaları gerekecek.


Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun için tıklayınız.
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşsizlik Ödeneği Ödeme Zamanı Her Ayın Beşinde

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik …