Sağlık nedenleri ile uzun süreli rapor aldım. aldıgım bu rapor yıllık izin haklarımı etkiler mi?

Sağlık nedenleri ile uzun süreli rapor aldım. Aldıgım bu rapor yıllık izin haklarımı etkiler mi?

Çalışanların yıllık ücretli izin haklarına ilişkin düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmaktadır.

Bu kapsamda; işyerinde en az bir yıl çalışmış olan işçi yıllık ücretli izin hakkı kazanır. İş Kanunu 55. madde yıllık ücretli izin hakları bakımından çalışma süresinden sayılan durumları düzenlemektedir.

Söz konusu madde çalışanların sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarının ihbar süresini 6 hafta aşmaması halinde bu sürelerin çalışma süresinden sayılacağını belirlemektedir. Buna göre çalışma süresi;

*6 aya kadar olanların 8 hafta,

*6 aydan 1,5 yıla kadar olanların 10 hafta,
*1,5 yıldan 3 yıla kadar olanların 12 hafta,
*3 yıldan fazla olanların 14 hafta veya daha kısa süreli devamsızlıkları çalışma süresinden sayılır.

Bu süreleri aşan devamsızlıklarda aşan süreler yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Söz gelimi;
01.01.2011 tarihinde işe başlayan bir çalışan 01.08.2011 tarihinde başlayan 12 haftalık bir rapor aldığında, söz konusu çalışanın yıllık ücretli izin hakediş tarihi 31.12.2011 olması gerekirken, 14.01.2012 olacaktır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?

Ramazan Bayramının yaklaşması sebebi ile kamu sektörü ve özel sektörün merakla beklediği tatil kararı başbakanlıkça …