İşsizlik Maaşı

İşsizlik Maaşı Hakkım Var Mı?

Soru:

“Merhaba;

21.09.2010 tarihinden 15.10.2012 tarihine dek çalıştığım iş yerinde, daralmaya gidilmesi nedeniyle iş sözleşmem feshedildi. Yeni bir iş bulana dek işsizlik maaşı almak için hakkım var mı? Eğer hak ediyorsam yapmam gereken işlemler nelerdir?

Teşekkür ederim.”

Cevap:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre; İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışındaki sebeplerle işini kaybedenler, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak ve son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş koşullarına sahip olmaları halinde işsizlik sigortasından yararlanarak işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar.

İşsizlik maaşı bağlatmak için, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İş-Kur’a doğrudan veya elektronik ortamda başvuruda bulunulmalıdır. 30 gün dolduktan sonra başvuran kişilerin, hak etmiş oldukları işsizlik ödeneklerinden, geç başvuru yapılması sebebi ile gecikilen gün sayıları kadar kesinti yapılmaktadır.

İşsizlik Ödeneği Alma Süreleri

İş sözleşmelerinin feshinden önceki, son 120 günde aralıksız olarak prim ödeme koşulu sabit olmakla birlikte, işsizlik ödeneğinin ödenmeye devam edeceği süre; son 3 yıldaki toplam prim ödeme gününe bağlı olarak değişmektedir. Buna göre son üç yılda;

  1. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler 180 gün,
  2. 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler 240 gün,
  3. 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanmaktadırlar.

İşsizlik Maaşı Tutarı

İşsizlik ödeneği tutarı, işçinini prime esas kazancının günlük tutarlarının brüt kazancının yüzde %40’ı kadardır. Aynı zamanda çıkan ödenek 16 yaşından büyük işçilerin almış olduğu asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.

İşsizlik Maaşı ile ilgili Sözlük içeriği için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşsizlik Maaşında Şartlar Kolaylaşıyor!

İşsizlik Maaşında Şartlar Kolaylaşıyor

Son günlerde yazılı ve görsel medyada işsizlik ödeneği ile ilgilide bir takım düzenlemeler yapılacağına ilişkin …