Kıdem Tazminatı Esas No: 9-16013

yargitay-karari

• BOZMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE YORUMU ( Şekli Yapılması Kapsam ve Geçerliliği Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Saptanacağı – İkalenin Yorumunda İş Sözleşmesinin Yorumunda Olduğu Gibi Genel Hükümlerin Yanı Sıra İş Hukukundaki İşçi Yararına Yorum İlkesinin Göz Önünde Bulundurulacağı )
• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİ ( İkale Sözleşmesi İle İşçinin Yanıltıldığı/İkale Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu – İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshedildiği Davalı İşveren Tarafından İspat Edilemediği/Feshin Geçersizliği ve İşe İadeye Karar Verildiği )
• İKALE SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( İşçinin Yanıltıldığı/Sözleşmedeki Cümle İle Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığı Belirtildiği – İşçinin SGK’ya Tahsis Talebi İle Müracaat Ettiği Fakat Yaş Koşulu Şartı Yerine Getirilmediğinden Yaşlılık Aylığı Bağlanamadığı/İşe İadesi Gerektiği )
• İŞÇİNİN İKALE SÖZLEŞMESİNDE YANILTILMASI ( Sözleşmede Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazanan İşçi İbaresi Yer Aldığı – İşçinin SGK’ya Tahsis Talebi İle Müracaat Ettiği Fakat Yaş Koşulu Şartı Yerine Getirilmediğinden Yaşlılık Aylığı Bağlanmadığı/İkale Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu )
• İKALE ( BOZMA ) SÖZLEŞMESİ YOLUYLA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( İşçinin İş Güvencesinden Yoksun Kaldığı Gibi İhbar ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanamayacağı ve İşsizlik Sigortasından Yararlanamayacağı – Aksinin Taraflarca Kararlaştırılabileceği )

ÖZET : Bozma sözleşmesinin şekli, yapılması, kapsam ve geçerliliği Borçlar Kanunu hükümlerine göre saptanacaktır. İkalenin yorumunda iş sözleşmesinin yorumunda olduğu gibi, genel hükümlerin yanı sıra iş hukukundaki işçi yararına yorum ilkesi de göz önünde bulundurulacaktır. Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi, iş güvencesinden yoksun kaldığı gibi, kural olarak feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanamayacaktır. İşsizlik sigortasından da yararlanamayacaktır. Tarafların bozma sözleşmesinde ihbar ve kıdem tazminatı ile iş güvencesi tazminatı hatta boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklardan bazılarını ya da tamamını kararlaştırmaları da mümkündür. İkale sözleşmesinde “bu sözleşme tarafı olan ve yaşlılık aylığı almaya hak kazanan işçi” ibaresi yer almaktadır. Bu hali ile ikale ( bozma ) sözleşmesinin niteliğine göre işçinin yanıltıldığı sabittir. Zira sözleşmedeki cümle ile davacının yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı belirtilmişse de davacı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte SGK’ya tahsis talebi ile müracaat etmiş ancak yaş koşulu şartı yerine getirilmemiş olduğundan yaşlılık aylığı bağlanmadığı görülmüştür. İkale sözleşmesi geçersiz olup iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiği davalı işveren tarafından ispat edilememiştir. Feshin geçersizliği ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …