İşsizlik Maaşı

İşsizlik maaşı; Türkiye de 1999 yılında yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarihten başlanarak çalışanların prime esas kazançları dikkate alınarak işsizlik sigortası prim kesintisi yapılmakta, kanunla getirilen koşulları sağlayan sigortalılara işsizlik ödeneği verilmektedir.

Çalışanların kendi istek, yetenek ya da kusurları dışında sebeplerle işsiz kalmaları hâlinde yaşayacakları gelir kaybını önlemek için devlet tarafından kesilen işsizlik sigortası primlerinin bir kısmının geri ödenmesini kapsayan ödenek türüdür.

İşsizlik maaşı alma şartları;

  • Kişi iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmalı, ayrıca işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olmalıdır.
  • Kişi kendi istek ve iradesi dışında kastı veya kusuru olmaksızın işsiz kalmış olmalıdır.
  • Kişi hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde İş Kurumuna şahsen başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda gecikilen süre, hak kazanılan işsizlik ödeneği süresinden düşülecektir.
  • Kişi çalışmaya elverişli ve istekli olmalıdır.
  • Kişi başka bir kurumdan gelir elde etmemelidir.

İşsizlik Ödeneği Alma Süreleri

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek aralıksız olarak çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

  1. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  2. 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
  3. 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

Süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

Emekliler İşsizlik Maaşından Faydalanabilir Mi?

İşsizlik Maaşı Şartları

Kalan İşsizlik Ödeneği Yeniden Alınabilir Mi?

İşsizlik Maaşı Uygulamasında Değişiklik

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşsizlik Maaşında Şartlar Kolaylaşıyor!

İşsizlik Maaşında Şartlar Kolaylaşıyor

Son günlerde yazılı ve görsel medyada işsizlik ödeneği ile ilgilide bir takım düzenlemeler yapılacağına ilişkin …