kimler-genel-saglik-sigortasi-kapsami-disindadir

Kimler Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışındadır

01.01.2012 tarihi itibari ile hayatımıza giren Genel Sağlık Sigortası toplumumuz açısından neredeyse herkesi ilgilendirmektedir. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile çalışanlar kapsam altına alındıktan sonra 01.01.2012 tarihi itibarı ile de toplumun diğer kesimleri bakımından da uygulanmaya başlanmıştır.

Öncelikle Genel Sağlık Sigortası‘nın amacı ülkemizde yaşayan tüm kişilerin, getirilen bu zorunlu sigorta ile sağlık güvencesi kapsamına alınmasına yöneliktir. Genel Sağlık sigortası aynı zamanda zorunlu bir sigortalılıktır. Ülkemizde yaşayan ve GSS kapsamında olan kimsenin  “bu sigortadan yararlanmak istemiyorum” şeklinde bir seçeneği yoktur.

Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmeyen bazı meslek ve statü durumlarını sizlerle paylaşıyoruz.

  • Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,
  • Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan tutuklu ve hükümlüler,
  • Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında
  • sigortalı olmayan kişilerden, Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar,
  • Yurtdışı borçlanması yaparak aylık bağlanan kişilerden Türkiye’de ikamet etmeyenler,
  • Banka sandıklarına tabi çalışanlar ve gelir-aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü
  • oldukları kişiler,
  • TBMM üyeleri, aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
  • Anayasa Mahkemesi üyeleri, aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

Genel Sağlık Sigortalısı sayılmazlar.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?