gelir-vergisi-kesintisi-nedir

Gelir Vergisi Kesintisi Nedir?

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

Vergi kesintisinin temelini vergi kesintisi oluşturur. Çalışanların elde ettikleri kazançlar belirlenen esas oranlarda gelir vergisi kesintisine tabidir. Herhangi bir işçinin bir ay içinde elde etmiş olduğu gelirler, bu gelirleri ölçü alınarak belirlenen gelir vergisi matrahı ve kümülatif gelir vergisi matrahı üzerinden gelir vergisine tabi tutulacaktır.

Ücretlilerin ödeyecekleri gelir vergisi tutarları, gelir vergisi ve kümülatif gelir vergisi matrahları saptandıktan sonra belirlenecektir. Gerçekleştirilecek gelir vergisi kesintisinin belirlenmesi konusunda, kazançların elde edildikleri dönemde uygulanan gelir vergisi tarifeleri ve oranları önem taşımaktadır. Çalışanın gelir vergisi ve kümülatif gelir vergisi matrahının gerektirdiği gelir vergisi oranı, gelir vergisi tarifelerinin yasal düzenleme esasına dayanır.

Elde edilen kazançların hangi tutarlarda gelir vergisine tabi tutulacağı, yasal hükümlerle düzenlenmektedir. Bu kapsamda, gelirlerin gelir vergisine tabi olup olmayacağı ve hangi esaslarla vergi kesintisine tabi olacağı, vergi hukuku düzenlemeleri ölçü alınarak saptanmaktadır.

Gelir Vergisine tabi ve olamayan ödemeler için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücret Beyannamesi

Ücret Beyannamesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişilerin gelirleri, gelir vergisine tabi. Gelir vergisine tabi …