mevsimlik-isci-konusunda-tbmm-karari

Mevsimlik İşçi Konusunda TBMM Kararı

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin karar

Karar No. 1074    Karar Tarihi: 11.11.2014

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 11.11.2014 tarihli 12’nci Birleşiminde karar verilmiştir.

Kararın tamamını indirmek için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

yillik-izin

Yıllık Ücretli İzin ve Ücretsiz Yol İzni

İşçilerin “dinlenme hakkı” Anayasa ile güvence altına alınmış haklardandır. Anayasamızın 50. Maddesi “Dinlenmek çalışanların hakkıdır” …