20-10-2014-tarihli-kararname

20.10.2014 Tarihli Kararname

Tahmini okuma süresi: 5 dk.

MADDE 1: 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararın eki II. Sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” Bölümünün 123. Grubunun 11 sırası, 13. Grubunun 9. Sırası ile 15. Grubunun 11. 3. sırasında yer alan “iş ve Meslek Danışmanı” ünvanı kaldırılmış, anılan Cetvele aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“(G)
İŞ MESLEK DANIŞMANLARI
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde İş ve Meslek Danışmanı kadrosunda bulunanlardan;
1 dereceden aylık alanlar………………………………… 150
2-3 derecelerden aylık alanlar…………………………. 130
4 dereceden aylık alanlar ……………………………….. 118
Diğer derecelerden aylık alanlar …………………….. 100

MADDE 2: 10/8/1990 tarihli ve 90/766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan “(1.500)” ibaresi, “(2.500)” şeklinde ve “(1000)” ibaresi, “(2000)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3: Bu kararın 1. Maddesi hükümleri 15/9/2014 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4: Bu kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Kararın tamamını indirmek için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Engelli İstihdamı Rakamları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verileri doğrultusunda, 2016 sonu itibarıyla engelli çalıştırmakla yükümlü 806 kamu kurum …