Şubat Ayında Eksik Gün Bildirimi

İşverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışanları için 30 gün pirim bildirmeleri esastır. Şubat ayı 28 gün olmasına rağmen prim bildirimleri yine 30 gün üzerinden ödenir, bu 31 gün çeken aylar için de aynıdır.

Şubat ayının istisnası çalışanın o ay eksik günle çalışmasıdır. Örneğin; Şubat ayında bir çalışan 2 gün istirahat raporu aldıysa prim bildirimi o ay 26 gün olarak yapılır ve çalışanın 2 gün istirahat kullandığı bildirilir.
Sosyal sigorta mevzuatı açısından aylar kaç gün sürdüklerine bakılmaksızın (28, 29, 30, 31) 30 gün olarak dikkate alınmaktadır. Herhangi bir ayda eksik çalışması bulunmayan bir sigortalı için ilgili ayın kaç gün sürdüğüne bakılmaksızın 30 gün üzerinden sigorta bildirimi yapılmaktadır. Bu durum Şubat ayı için de aynen geçerlidir. Öte yandan; ilgili ayda eksik çalışması bulunan sigortalının prim günü sayısı, çalıştığı gün sayısına bakılarak belirlenmektedir. Söz gelimi; Şubat ayında “3” gün raporlu bulunan bir sigortalı, Şubat ayı 28 gün sürdüğü için 25 gün çalışmış olacaktır.Bu sigortalının prim günü sayısı, eksik gün sayısı 30’dan çıkarılarak değil, çalıştığı gün sayısına bakılarak bildirilecektir. Bu örnek için sigortalının prim günü 25 olacaktır.

Yasal düzenlemeler kapsamında; gerek sosyal sigorta uygulamaları, gerekse ücret hesaplamaları açısından, tüm aylar kaç gün sürdüklerine bakılmaksızın 30 gün olarak dikkate alınmaktadır. Düzenleme gereği, şubat ayında tam olarak çalışan bir işçiye, 30 günlük ücreti ödenmektedir.

Eksik günlerle çalışma, iş sözleşmesinde çalışma gününün 30 günden az belirlenmiş olması, istirahat, ücretsiz izin kullanma ve gözaltına alınma gibi durumlarda olabilmektedir. Çalışan sayısı 10 kişinin üzerinde olan işyerleri için, 30 günün altında çalışılan aylar için işveren, eksik çalışma bildirimini bir sonraki ayın 23’üne kadar SGK ya EK10 bildirim formuyla bildirmelidir.

Şubat ayı sonunda işten ayrılan işçiye, şubat ayı için kaç günlük ücret ödenmelidir?

Yasal düzenlemeler kapsamında; gerek sosyal sigorta uygulamaları, gerekse ücret hesaplamaları açısından, tüm aylar kaç gün sürdüklerine bakılmaksızın 30 gün olarak dikkate alınmaktadır. Düzenleme gereği, şubat ayında tam olarak çalışan bir işçiye, 30 günlük ücreti ödenmektedir.

Şubat ayı başında işe başlayan işçinin şubat ayı için kaç günlük ücret ödenmelidir?

Şubat ayının 1. günü işe başlayan sigortalı, ilgili ayda 28 gün çalışmış olacağından, prim günü de 28 olarak bildirilecektir

Şubat ayı ortasında işe başlayan işçinin şubat ayı için kaç günlük ücret ödenmelidir?

İşe girişlerde prim gün sayısı, takvim gün sayısına göre yapılmaktadır. Bu durumda işe girdiği gün itibari ile ay sonuna kadar olan günler tek tek sayılarak prim gün sayısı belirlenir. Örneğin 16 şubatta işe girişi gerçekleştirilen bir personelin Şubat ayı için prim gün sayısı 13 olacaktır.

Şubat ayı ortasında işten ayrılan işçiye, şubat ayı için kaç günlük ücret ödenmelidir?

İşten ayrılışlarda yine aynı şekilde prim gün sayısı takvim gün sayısına göre yapılmaktadır. Kaç gün çalışıldı ise o kadar prim günü belirlenir. Örneğin Şubat ayının 16’sında işten ayrılan bir kişinin prim gün sayısı 16 olacaktır.

İlgili Tebliğ için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 yılının bordro parametreleri, her yıl olduğu gibi yeni yıla girmeden açıklandı. İşverenler de maliyet …