Gelir Vergisi Hesaplama
Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir Vergisi Hesaplama

Çalışanların elde ettikleri kazançları üzerinden gelir vergisi ödemeleri bir yasal zorunluluktur. Bu gelir vergisinin kazancın hangi kısımlarından ve nasıl ödeneceği Gelir Vergisi Kanununca belirlenmiştir. İşçinin toplam kazancı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek olan işçi primi düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır. Gelir Vergisi Matrahına ulaşırken SGK işçi primleri ile birlikte varsa vergiye istisna tutarlar da düşülmelidir. Gelir Vergisi Hesaplama bu matrah üzerinden yapılacaktır.

Toplam Kazanç – SGK işçi prim – İşsizlik İşçi Prim – Varsa vergi istisnaları = Gelir Vergisi Matrahı

Gelir Vergisi matrahı üzerinden gelir vergisi kesilir. Bu vergininoranına karar verirken ihtiyacımız olan bilgi, personelin yıl içindeki gelir vergisi matrahları toplamıdır.

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı

Kümülatif gelir vergisi matrahı, bir takvim yılı içerisinde elde edilen kazançlar üzerinden hesaplanan gelir vergisine konu olan ödemelerin oluşturduğu Gelir Vergisi Matrahlarının toplamıdır. Ocak ayı itibariyle gelir vergisi matrahları toplamı bize kümülatif gelir vergisi matrahını verir. Ocak ayındaki kümülatif gelir vergisi matrahı,ocak ayındaki gelir vergisi matrahının kendisine eşittir. Aynı şekilde o takvim yılında ilk işe girişi yapılan ve o yıl başka bir yerden kazanç elde etmemiş personel için de işe girdiği ay,kümülatif gelir vergisi matrahı gelir vergisi matrahına eşit olacaktır.

Kümülatif gelir vergisi matrahı her sene başında sıfırlanır ve kazancın devam etmesiyle takip eden aylarda birikmeye devam eder. Hangi ay için gelir vergisi hesaplayacak isek bir önceki ayın gelir vergisi matrahını da içeren kümülatif gelir vergisi matrahına o ayın gelir vergisi matrahını ekleriz.

Örneğin bir personelin Ocak ayından Mayıs ayına kadar gelir vergisine konu olan matrahları ve bu matrahların toplamıyla elde edilen kümülatif gelir vergisi matrahları aylara göre aşağıdaki şekilde olacaktır:

AyGelir Vergisi MatrahıKümülatif Gelir Vergisi Matrahı
Ocak3.500,003.500,00
Şubat2.750,006.250,00
Mart3.100,009.350,00
Nisan3.100,0012.450,00
Mayıs2.950,0015.400,00

Kümülatif gelir vergisi matrahı bize çalışanın geliri üzerinden hesaplayacağımız gelir vergisi oranı hakkında bilgi verir.

Vergi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi,kümülatif gelir vergisi matrahı dikkate alınarak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesinde belirtilen ve her yıl yeniden belirlenen dilimler üzerinden kesilir. Bu tarife 2015 yılı için aşağıdaki şekildedir:

Gelir DilimleriGelir Vergisi Oranı
0 TL -12.000 TL’ye kadar15%
12.001 TL – 29.000 TL’ye kadar20%
29.001 TL – 106.000 TL’ye kadar27%
106.000 TL üzeri35%

Bu dilimlerin her biri bir önceki dilimin oranını içinde barındırır. Yani 29.000 TL gelir vergisi matrahı olan bir çalışan için bu tutarın 12.000 TL’ye kadar olan kısmı %15’lik vergi oranı ile hesaplanacaktır. Artan tutar 29.000 TL’ye kadar %20 oranı ile vergilendirilecektir.

Örneğin; Ocak ayından beri çalışan bir personelin Mayıs ayında kümülatif gelir vergisi matrahı 27.567,50 TL olan biri için Haziran ayında gelir vergisi matrahı 8.417,50 TL ise gelir vergisi nasıl hesaplanmalıdır?

Kümülatif Gelir Vergisi MatrahıGelir Vergisi MatrahıGelir Vergisi
27.567,508.417,50
GV matrahının %20lik dilimine giren kısmı1.432,50286,50
GV matrahının %27lik dilimine giren kısmı6.985,001.885,95
 Ödenecek Toplam Gelir Vergisi2.172,45

Gelir vergisi matrahının kümülatif gelir vergisi matrahını 29.000 TL’ye tamamlayana kadar olan kısmı %20lik vergi dilimi üzerinden hesaplanacaktır. Dolayısıyla 1.432,50 TL kümülatif gelir vergisini 29.000 TL’ye tamamladığı için bu tutarı %20 ile vergilendirdik. Kalan kısım 29.000 TL’yi aştığı için %27lik dilime tabi oldu.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücret Beyannamesi

Ücret Beyannamesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişilerin gelirleri, gelir vergisine tabi. Gelir vergisine tabi …