Asgari ücretin işverene maliyeti ne olacak

2016 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı yönünde, toplumumuzda oldukça merak edilen bir beklenti oluşmuştur. Asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi hariç net 1.300,00 TL olarak hesaplama varsayımlarını  siz değerli ziyaretçilerimize sunmuştuk. Şimdiki yazımızda asgari ücreti AGİ hariç net 1.300,00 TL ve AGİ dâhil net 1.300,00 TL olarak hesaplayıp muhtemel parametreleri ve işveren maliyetlerini ele alacağız.

 Asgari Geçim İndirimi Hariç Net Asgari Ücretin 1.300 TL Olması ve İşverene Maliyeti

Asgari Ücretin Net 1.300,00 TL olması halinde kesintileri ve işveren maliyetini kısaca inceleyelim;

Örnek:
Net Ücret: 1.300,00 TL
SGK İşçi Payı: 254,58 TL
SGK İşveren Payı: 372,77 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı: 18,18 TL
İşsizlik Sigortası İşveren Payı: 36,37 TL
Gelir Vergisi: 231,85 TL
Damga Vergisi: 13,80 TL
Brüt Asgari Ücret: 1.818,41 TL
İşverene Toplam Maliyet: 2.227,55

Not: Örnek hesaplamamızda Asgari Geçim İndirimi dikkate alınmayıp Gelir Vergisi 1. Dilim alınmıştır. Damga Vergisi Oranı %07,59 olarak alınmış herhangi bir işveren teşviki uygulanmamıştır.

Asgari Geçim İndirimi Dâhil Asgari Ücretin 1.300 TL Olması ve İşverene Maliyeti

Yukarıdaki hesaplamamızda AGİ hariç net 1.300,00 TL olarak hesapladığımız asgari ücreti bu sefer de gerçekleşmesi daha muhtemel bir olasılık üzerinden yani AGİ dâhil 1.300,00 TL olarak hesaplayacağız.

Asgari Ücret 2016 Yılının İlk yarısında 1176,60 TL Net AGİ Hariç olacak, 123,44 TL (Bekârlar için AGİ) AGİ tutarı eklendiğinde 2016 Yılında Asgari Ücret Net AGİ dâhil 1.300,04 TL olacaktır.

01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ İÇİN ASGARİ ÜCRET
GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET 54,86
AYLIK ASGARİ ÜCRET/SGK PEK TABAN MATRAHI 1.645,80
SGK PEK TAVAN TUTARI 10.697,70
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI( % 1 ) 16,46
İŞÇİ SSK PAYI (%14) 230,41
GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.398,93
BEKÂR AGİ 123,44
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
(BEKÂR-ÇOCUKSUZ)
123,44
GELİR VERGİSİ TUTARI 209,84
AGİ HARİÇ GELİR VERGİSİ TUTARI  86,40
DAMGA VERGİSİ TUTARI  12,49
ASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİLER TOPLAMI 469,20
AGİ HARİÇ ASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİLER TOPLAMI 345,77
NET ELE GEÇEN TUTAR 1.176,60
AGİ DÂHİL NET TUTAR 1.300,03
İŞVEREN SGK PAYI ( % 20,5) (KISA VADELİ SİGORTA KOLU PRİMİ %2 ALINMIŞTIR) 337,39
HAZİNE PAYI ( % 5) 82,29
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) 32,92
İŞVERENE MALİYET 2.016,11
İŞVERENE MALİYET (%5 İNDİRİM SORASINDA) 1.933,82

Not: Asgari Ücret ve AGİ hesaplamalarında kesin rakamlar belirtilmemekte olup yaklaşık (tahmini) rakamlar belirtilmiştir.

Dikkat çekici bir diğer husus ise; asgari ücretin brüt 1.645,80 TL olması beklenirken tavan ücretin ise brüt 10.697,70 TL olması beklenmektedir. Bu iki durumda işveren maliyetinitahmini hesaplayacak olursak;

Asgari Ücret İşverene Maliyeti: 2.016,11 TL (%5 indirim sonrasında ise; 1.933,82 TL)

SGK Tavan Brüt Ücretin İşverene Maliyeti: 12.570,00 TL civarında bir maliyet oluşturmaktadır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Asgari Ücretinin İşveren Maliyeti

2021 Asgari Ücretinin İşveren Maliyeti

Asgari ücretin belirlenmesi ile işverenlerin 2021 yılı işçilik maliyetleri de ortaya çıkmış oldu. Asgari ücret, …